Konferencja z okazji 20 lecia miesięcznika „Doradztwo Podatkowe” na temat: „2017 – rok wielkich zmian podatkowych”

W dniu 13 grudnia 2016 r. w Instytucie Studiów Podatkowych w Warszawie odbyła się Konferencja  z okazji 20 lecia miesięcznika „Doradztwo Podatkowe” na temat „2017 – rok wielkich zmian podatkowych”.

 

W Sesji I na temat: „Znaczenie wydawnictw prawnopodatkowych w pracy zawodowej”

referaty wygłosili:

 • prof. dr hab. Witold Modzelewski, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych na temat: Rola miesięcznika „Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” w interpretacji i stosowaniu prawa podatkowego,
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych na temat: Wydawnictwa prawno-podatkowe jako narzędzie pracy – kontrowersje stosowania i wiarygodność,
 • prof. ALK dr hab. Przemysław Polański, Dyrektor Wydawnictwa CH BECK na temat: Praktyczne wykorzystanie Systemu Informacji Prawnej w codziennej pracy doradcy podatkowego i księgowego.

W trakcie Konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Medali Virtus Est Perfecta Ratio  im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego – Ministra Skarbu.

 

Kapituła Medalu  w skład której wchodzą:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz,
 2. Prof. dr hab. Leonard Etel,
 3. Prof. dr hab. Witold Modzelewski,
 4. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,

 

uhonorowała Osoby, które położyły szczególne zasługi dla interesu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie wiedzy i praktyki podatkowej:

 1. Doradca podatkowy Elżbieta Konopka
 2. Redaktor Paweł Huczko

 

Sesja II  „Rzeczywistość prawno-podatkowa w 2017 r.” –  poświęcona była analizie zmian  prawno-podatkowych w zakresie VAT i podatków dochodowych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.:

 • Duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług;

 

Przepisy uszczelniające oraz sankcje w ustawie VAT – prof. dr hab. Witold Modzelewski  

 • Planowane zmiany w ustawie PIT;

Połączenie podatku dochodowego z systemem składek – jednolita danina: obowiązki płatnika – Wiceprezes ISP Jerzy Bielawny

 • Zmiany w ustawie CIT;

 

Posłużenie się jako autentyczną fakturą podrobioną i inne nowe formy przestępstw podatkowych – Dyrektor departamentu prawnego ISP Jacek Pyssa

do góry
Agencja interaktywna Migomedia