Raport Instytutu Studiów Podatkowych

Podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014)


Raport podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004-2014) został opracowany przez zespół specjalistów Instytutu Studiów Podatkowych w czerwcu 2014 r.  pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego. Jest to  trzeci Raport Instytutu analizujący efektywność fiskalną systemu podatkowego w Polsce. Poprzednie wydania dotyczyły poniższej problematyki:

  • „Ewolucja podatków stanowiących dochody budżetu Państwa w Polsce w latach 2004 – 2009; ocena efektywności fiskalnej oraz stanu prawodawstwa” – z dnia 19 maja 2009 r.
  • „Ewolucja systemu podatkowego w Polsce; stan obecny, przyczyny kryzysu. Czy potrafimy skutecznie zwiększyć dochody budżetowe?” – z dnia 26 maja 2010 r.


W związku dużym zainteresowaniem tym Raportem udostępniamy go ponownie  oraz odpowiedź na ten Raport Ministerstwa Finansów z września 2014 r.


Pobierz raport

Pobierz odpowiedź na raport

do góry
Agencja interaktywna Migomedia