Debata „Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług w Polsce – doświadczenia i przyszłość”

W dniu 5 lipca 2018 r.  w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata naukową na temat: „Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług w Polsce – doświadczenia i przyszłość”


W  dniu 5 lipca 2018 r. mija ćwierćwiecze obowiązywania w Polsce podatku od towarów i usług, który stał się najważniejszym źródłem dochodów budżetowych oraz gwarantem stabilności finansowej naszej państwowości. Jednocześnie od ponad 10 lat podatek ten spowodował największe w historii wyłudzenia środków publicznych oraz bezprecedensowy rozwój przestępczości podatkowej.


Celem debaty była próba podsumowania doświadczeń legislacyjnych, fiskalnych i ustrojowych tego podatku oraz sformułowanie prognoz. W debacie uczestniczyło ponad 80 Osób: naukowcy, praktycy, funkcjonariusze publiczni, dziennikarze oraz studenci.
Uroczystego otwarcia Debaty dokonał  prof. dr hab. Tomasz Giaro Dziekan WPIA UW.


Debata poprzedzona była wystąpieniami zaproszonych Gości: prof. dr hab. Jerzego Osiatyńskiego byłego Ministra Finansów (w 1993 r. nadzorował wprowadzenie w Polsce ustawy VAT), Leszka Skiby Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Posła Janusza Szewczaka Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.


Sławomir Siwy Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy Pl wręczył Panu Profesorowi Witoldowi Modzelewskiemu „Order Złotego Merkuriusza” w uznaniu zasług za i wieloletni wkład w walkę z patologiami w podatku od towarów i usług.


Panel dyskusyjny udziałem prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza, prof. dr. hab. Jerzego Żyżyńskiego, prof. dr. hab. Wiesława Jasińskiego i Sławomira Siwego poprzedzony był wystąpieniem wprowadzającym prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Moderatorem dyskusji panelowej był dr Krzysztof Radzikowski. Debata obejmowała wystąpienie problemowe, głosy ad vocem, dyskusję panelową oraz odpowiedzi panelistów na pytania z sali.
Podsumowania debaty dokonał prof. dr hab. Witold Modzelewski.


Uczestnicy Debaty mieli możliwość zapoznania się z najnowszą książką autorstwa Witolda Modzelewskiego  wydaną w dniu debaty przez Instytut Studiów Podatkowych: „Podatek od towarów i usług: refleksje na 2018 rok”


Partnerem Debaty było Wydawnictwo CH Beck
Patronat medialny sprawowali: Portal Infor.pl i miesięcznik Doradztwo Podatkowe- Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

 

 
do góry
Agencja interaktywna Migomedia