Serwis Doradztwa Podatkowego - nr 000288 - 23 lutego 2015 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE, PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: CENTRUM OBSŁUGI ISP.

Instytut Studiów Podatkowych, będący spółką doradztwa podatkowego, od 19 lat skutecznie reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Nasz Zespół doświadczonych specjalistów reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na każdym stadium postępowań kontrolno - podatkowych a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych. Członkami Zespołu, działającego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, są doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz konsultanci podatkowi, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanej wiedzy w dziedzinie podatków, materialnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie.


Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe, egzekucyjne, sądowo-administracyjne są szczególnym obszarem obsługi prawnej, mającym swoją specyfikę. Wymaga ona połączenia specjalistycznej wiedzy doradcy podatkowego w zakresie materialnego prawa podatkowego ze umiejętnością stosowania przepisów proceduralnych. Wieloletnie doświadczenie Instytutu na tym polu pozwoliło wypracować skuteczne sposoby prowadzenia tych sporów. Potwierdzeniem tego faktu, jest m. in. czołowe miejsce w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego, w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikujące ISP w ścisłej czołówce liderów obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.


W trakcie 19 lat działalności Instytut obsłużył ponad 2000 sporów z organami podatkowymi, celnymi, egzekucyjnymi oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze sprawy rozpatrywane były też Uchwałami Siedmiu Sędziów NSA, wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrokami TSUE.


Oferujemy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego lub radcy prawnego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny), sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obsługujemy również postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obsługa postępowań następuje na podstawie zawartej umowy o obsługę postępowania oraz udzielonego pełnomocnictwa. W celu zawarcia umowy należy zgłosić wolę otrzymania projektu umowy z propozycją warunków współpracy, przedstawiając dane dotyczące postępowania (jego przedmiotu, organu przed którym się toczy, etapu). Można dokonać tego na podstawie karty zgłoszenia sporu. W przypadku zainteresowania współpracą w omawianym zakresie uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej załączonej karty. Zwrotnie otrzymają Państwo projekt umowy o obsługę postępowania. Po ewentualnej akceptacji warunków i podpisaniu umowy ISP przedstawi pełnomocnictwo oraz skład zespołu specjalistów dedykowanego do obsługi sporu.


W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji:

  • Pan Jacek Aninowski - Dyrektor Generalny ds. obsługi postępowań (tel. 22 517 30 91, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
  • Pan Mariusz Unisk - Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego (tel. 22 517 30 94, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
  • Pan Piotr Wesołowski – Zastępca Dyrektora ds. obsługi postępowań (tel. 22 517 30 60 wew. 255, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).      


Obsługa sporów realizowana jest także w ramach produktu ubezpieczenia sporów podatkowych Allianz Podatnik (http://www.isp-modzelewski.pl/en/polisa-podatkowa-allianz-podatnik).

 

 

AKTUALNOŚCI PODATKOWE


  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt (przyjęty przez Rząd w dniu 17 lutego 2015 r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym, który przewiduje wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowania studiów zagranicznych – czytaj więcej tekst nr 13

  • Dzień 2 marca ostatecznym dniem przesłani PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R – czytaj więcej tekst nr 16

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmniejszający listę państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – czytaj więcej tekst nr 22

 

 

Spis treści:


Komentarz nieuczesany: czy już po „burzy frankowej”?

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Prawo do odliczenia podatku pomiędzy małżonkami znajdującymi się w ustawowej wspólności majątkowej - Marcin Rozbicki
2. Podwyżka stawki VAT o 1% a nadzwyczajna zmiana stosunków w świetle klauzuli rebus sic stantibus - Karol Grzybowski
3. Stanowiska organów podatkowych w stosunku do możliwości opodatkowania sprzedaży środków trwałych w procedurze VAT-marża - Bartłomiej Kurant
4. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych jak i kosztów związanych z tymi pojazdami - Piotr Wesołowski
5. Wadium w przypadku aukcji albo przetargu na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – moment powstania obowiązku podatkowego - Wojciech Safian
6. Gmina może odliczyć cały podatek naliczony związany z budową targowiska - Małgorzata Słomka
7. Ujednolicone stawki VAT na poziomie 16% albo 17% spowodują utratę od 21 do 23 mld zł. - Witold Modzelewski
8. Okres rozliczeniowy a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - Jacek Budziszewski  więcej na Portalu
9. Wykluczenie użycia pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą - Wojciech Safian  więcej na Portalu
10. Obowiązek ewidencji prowadzony dla usług na towarach przemieszczanych z Polski do innego kraju Unii Europejskiej - Piotr Wesołowski  więcej na Portalu


AKCYZA

11. Opodatkowanie smarów silnikowych - wyrok TSUE w sprawie C-349/13 Oil Trading Poland sp. z o.o. - Marcin Rozbicki


PODATKI DOCHODOWE

12. Skutki wystawienia faktury korygującej na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - Aleksandra Bekierz-Babińska
13. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania studiów zagranicznych- Agata Strocka
14. Wybrane aspekty amortyzacji prawa do znaku towarowego - Andrzej Łukiańczuk
15. Ulga z tytułu wychowania dzieci - możliwość skorzystania w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej w związku z rozwodem - Małgorzata Lehmann-Ziaja
16. Dzień 2 marca ostatecznym dniem przesłani PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R - Malwina Sik
17. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - Marek Zagórski
18. Możliwość przekazania 1 % swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego - Piotr Zyśk
19. Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować do amortyzacji centrum handlowego? - Andrzej Łukiańczuk
20. Przychody z wirtualnej prostytucji opodatkowane PIT - Karol Grzybowski
21. Opodatkowanie zbycia udziałów - Małgorzata Słomka
22. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmniejszający listę państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową - Bartłomiej Kurant
23. Ulga rehabilitacyjna - wydatki związane z zakupem i zamontowaniem pieca gazowego - Małgorzata Lehmann-Ziaja
24. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników  - Piotr Wesołowski  więcej na Portalu
25. Ulgi podatkowe dla honorowych krwiodawców w podatku dochodowym od osób fizycznych  - Bartłomiej Kurant  więcej na Portalu
26. Udostępnienie sprzętu elektronicznego zleceniobiorcy w celu wykonania umowy - Piotr Śmigielski  więcej na Portalu


INNE PODATKI

27. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia nieruchomości należącej wcześniej do bliskiego krewnego przez zasiedzenie - Andrzej Dembiński  
28. Wartość rynkowa działki a podatek od czynności cywilnoprawnych - Malwina Sik
29. Czy czynność sporządzenia i złożenia pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podlega opodatkowaniu? - Marek Zagórski  więcej na Portalu

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

30. Kontrole podatkowe coraz skuteczniejsze - Piotr Zyśk
31. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - Jacek Budziszewski
32. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności wskazanych we wniosku o przyznanie prawa pomocy - Andrzej Dembiński  
33. Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe - Anna Żarkowska  więcej na Portalu


O WSPÓŁCZESNOŚCI, HISTORII I DNIACH PRZYSZŁYCH
(Dział publicystyczny)

34. Szkice polsko-rosyjskie: Szkice polsko-rosyjskie: strach przed Putinem.

 

II. PRZYJAZNY PRZEGLĄD PODATKOWY

III. INSTRUKCJE PODATKOWE
  1. Nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia towarów używanych, w tym środków trwałych i innych towarów będących majątkiem podatnika

IV. OGŁOSZENIE - AUDYT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
V. OGŁOSZENIE - ABOLICJA ZUS

VI. PROMOCJE WYDAWNICZE
VII. SATYRYCZNY KOMENTARZ TYGODNIA

 

Kontakt z Redakcją

W przypadku Państwa zainteresowania usługami doradztwa podatkowego uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Uniskiem – Dyrektorem Generalnym ds. Doradztwa Podatkowego (tel. 22 517 30 94, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
W przypadku Państwa zainteresowania usługami w zakresie obsługi postępowań uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jackiem Aninowskim – Dyrektorem Generalnym ds. Obsługi Postępowań (tel. 22 517 30 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Pejzaż na 23 lutego 2015 r.

 


powrót do strony serwisu

 

do góry
Agencja interaktywna Migomedia