Serwis Doradztwa Podatkowego - nr 000288 - 23 lutego 2015 r.4. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych jak i kosztów związanych z tymi pojazdami


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach  w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 9 lutego 2015 r. (IBPP2/443-1135/14/WN) wypowiedział się w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych jak i kosztów związanych z tymi pojazdami. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, będącymi pojazdami samochodowymi. Podatnik kupuje używane pojazdy samochodowe w celu ich dalszej odsprzedaży. Pojazdy te przeznaczone są wyłącznie do działalności gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży pojazdów samochodowych. Nie służą one celom prywatnym podatnika, ani jego pracowników. Dla użytku służbowego podatnikowi przeznaczonych jest kilka innych samochodów, dla których złożono informację VAT-26, zaprowadzono ewidencję przebiegu pojazdu oraz opracowano stosowny regulamin ich użytkowania. Samochody przeznaczone wyłącznie do odprzedaży nie są i nie będą rejestrowane przez podatnika. Pojazdy nie zostały przeznaczone na cel demonstracyjny oraz nie są wypożyczane klientom w celu „ich przetestowania”. Odbyte jazdy próbne są ściśle związane z handlowym przeznaczeniem pojazdów (element procesu sprzedaży). Organ wskazała, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Do celów pełnego odliczenia podatku, fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być zdaniem organu rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. Jak podkreśla organ w celu dokonania pełnego odliczenia musi zostać spełniony warunek dotyczący, tj. sposobu wykorzystania tych pojazdów przez podatnika wyłącznie do celów działalności gospodarczej przez ustalenie zasad ich używania, sposób wykorzystania musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych przypadku podatnika prowadzącego komis samochodowy (lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się handlem używanymi samochodami) podatnik ten powinien zapewnić, aby sprzedawane pojazdy nie mogły być wykorzystywane na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Drugim warunkiem jest obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jednakże w art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług zostały wymienione ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Organ wskazuję, że zgodnie z tym przepisem warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie m.in. do odprzedaży. Organ wskazał również, że art. 86a ust. 5 pkt 1 tej ustawy ma zastosowanie, jeżeli odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Organ słusznie podkreślił również, że w przypadku pojazdów odprzedawanych przez komis samochodowy spełnione są warunki wykluczające obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tj. samochody oferowane przez komisy samochodowe przeznaczone są wyłącznie do odsprzedaży, a przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych pojazdów. Podatnicy prowadzący komisy samochodowe nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, które przeznaczone są do odprzedaży oraz składania informacji VAT-26. Nie ma przy tym znaczenia jak podkreśla organ, że ewentualny nabywca odbędzie jazdę próbną samochodem, którym jest zainteresowany. Nie jest to bowiem sytuacja analogiczna do przypadku aut testowych, gdyż te ostatnie służą przed wszystkim zwiększeniu sprzedaży danego modelu samochodu, a dopiero w dalszej perspektywie są odprzedawane (nie ma zatem tutaj spełnionego warunku, aby pojazd był przeznaczony wyłącznie do odprzedaży). Reasumując skoro pojazdy samochodowe, są przeznaczone prze podatnika wyłącznie do dalszej odprzedaży, zaś przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, to zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem przysługiwać będzie w tej sytuacji prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami, tj. od zakupu paliwa, części zamiennych, opłat za transport, przeglądów, badań technicznych, napraw, opłat za ogłoszenia w internecie oraz opłat administracyjnych, o ile nie zaistnieją wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia tych pojazdów na formularzu VAT-26.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesoł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

spis treści
powrót do strony serwisu
do góry
Agencja interaktywna Migomedia