Pakiet usług dodatkowych proponowanych w ramach ceny Audytu podatkowego

 

W ramach ceny Audytu podatkowego Instytut Studiów Podatkowych proponuje państwu pakiet usług dodatkowych:

  1. Uczestnictwo w jednym (jednodniowym), wybranym szkoleniu z cyklu szkoleń autorskich Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego,

  2. Możliwość wykorzystania ustalonej w umowie o przeprowadzenie Audytu podatkowego liczby godzin roboczych konsultacji poaudytowych,

  3. Ubezpieczenie Kontrahenta z tytułu kosztów obsługi jednego sporu podatkowego. Ubezpieczenie to dotyczy sporu podatkowego, który powstanie w związku z obowiązkiem podatkowym Zleceniodawcy i obowiązywać będzie w okresie 1 roku od dnia wskazanego w Certyfikacie.  Obejmuje on organizację pomocy prawnej, przygotowanie dokumentacji, reprezentowanie ubezpieczonego przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i właściwymi sądami WSA i NSA, a także kosztów poniesionych przez profesjonalnego pełnomocnika.

  4. Przekazanie szczegółowej instrukcji specjalistycznej (Bazowej Instrukcji Podatkowej) wraz z licencją na korzystanie, z możliwością aktualizacji. Przedmiotem Instrukcji są szczegółowe zasady wypełniania deklaracji, zeznań oraz wyjaśnienie wątpliwości i problemów związanych z jej sporządzeniem w sposób zgodny z przepisami prawa oraz profesjonalną wiedzą na ten temat.
 
do góry
Agencja interaktywna Migomedia