Rodzaje Audytów podatkowych

Audyt podatkowy może dotyczyć:


1. Wybranych tytułów zobowiązań podatkowych i danin publicznych, w tym m.in.:

  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • składki na ubezpieczenia społeczne.


2.  Wybranych obszarów działalności Kontrahenta, w tym m.in.:

  • cen transferowych,
  • inwestycji,
  • prawidłowości rozliczeń związanych z projektami unijnymi.


3. Konkretnych operacji i zdarzeń gospodarczych gospodarcze wskazanych przez Kontrahenta (np. poszczególnych transakcji kupna-sprzedaży, wdrażania projektów, rozliczeń organów osób prawnych).


4. Wybranych zakresów tematycznych, w tym m.in.:
procedur weryfikacji kontrahentów i obiegu dokumentów,
rozliczania transakcji transgranicznych,
strategii gospodarczej pod katem stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
zasad rozliczania usług budowlanych w podatku od towarów i usług.


5. Szybkich przeglądów dokumentacji źródłowej polegających na weryfikacji przedłożonych przez Kontrahenta dokumentów (np. faktur zakupowych i sprzedażowych).


Ostateczny zakres audytu podatkowego jest wynikiem oczekiwań przedstawionych przez Kontrahenta.

do góry
Agencja interaktywna Migomedia