KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

         Warszawa 22 517 30 90        Kraków 12 423 23 00        Poznań 61 848 33 48        Katowice 32 259 71 50

Rola Prezesa, Właściciela i Głównego Księgowego w rzeczywistości prawno-podatkowej w 2016 r.

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

 
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

1. Wykład prof. dra hab. Witolda Modzelewskiego „Metody ochrony firmy przed nieopodatkowaną konkurencją”


I. Co stwarza szansę ochrony przed odpowiedzialnością karno-skarbową?:

 • urzędowa interpretacja prawa podatkowego,
 • korekta deklaracji.

 

II. Sposoby uniknięcia skazania na podstawie Kodeksu karnego skarbowego – szanse i zagrożenia, konsekwencje dla

 • osoby odpowiedzialnej oraz firmy (podatnika):
 • czynny żal,
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 • mandat,
 • odstąpienie od wymierzenia kary.


III. Brak możliwości zastosowania powyższych instrumentów w przypadku zarzutów na podstawie Kodeksu karnego.

 


2. Wykład radcy prawnego Jacka Pyssy „Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa za rozliczenia podatkowe w firmie”


I. Źródła zagrożeń dla firm (podatników) i osób zajmujących się bądź odpowiedzialnych za ich rozliczenia podatkowe:

 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o rachunkowości,
 • odpowiedzialność karno-skarbowa na podstawie Kodeksu karnego skarbowego,
 • odpowiedzialność karna na podstawie Kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych (firmy).


II. Osoby zagrożone odpowiedzialnością karno-skarbową:

 • zarząd (właściciel),
 • dyrektor finansowy,
 • główny księgowy,
 • menedżer ds. podatkowych (tax manager),
 • pracownicy działu księgowości/finansów,
 • zewnętrzni księgowi i pracownicy biur rachunkowych.


III. Nieprawidłowe odliczenie i niezasadny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) a zarzuty karne i karno-skarbowe – z uwzględnieniem aktualnych tendencji orzeczniczych sądów karnych:

 • art. 56 i art. 76 Kodeksu karnego skarbowego,
 • art. 271 Kodeksu karnego,
 • art. 286 Kodeksu karnego,
 • zbieg przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego.


IV. Wadliwe dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku od towarów i usług a przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” (art. 299 Kodeksu karnego):

 • uchwała Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r. (I KZP 19/13),
 • skutki omawianej uchwały dla podatników oraz działań organów podatkowych i organów ścigania.


V. Odpowiedzialność za czyny zawinione a podejście organów podatkowych (automatyczne domniemanie winy w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej):

 • zagadnienie podziału kompetencyjnego w firmie,
 • niejasność przepisów podatkowych,
 • korzystanie z opinii doradców i ekspertów,
 • działanie na polecenie służbowe przełożonego.

 


3. Wykład dra Krzysztofa Radzikowskiego „Jak radzić sobie z kontrolą podatkową w firmie – rola szefa firmy i głównego księgowego"


I. Tryby działań kontrolnych: postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, czynności sprawdzające:

 • podobieństwa i różnice,
 • konsekwencje dla podatników.


II. Ograniczenia ilości i czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy.


III. Modelowy przebieg spraw podatkowych.


IV. Rola zarządu (właściciela) a osoby reprezentującej podatnika w toku kontroli:

 • problem reprezentacji podatnika w toku kontroli,
 • sposób ustanowienia reprezentanta,
 • obowiązki reprezentanta,
 • wygoda i korzyści dla podatnika a zagrożenia dla reprezentanta.


V. O czym należy pamiętać przed kontrolą?:

 • jak najlepiej przygotować się do kontroli?,
 • kto powinien kontaktować się z kontrolującymi?,
 • kiedy i w jakim zakresie korzystać z pomocy pełnomocnika (doradcy podatkowego)?


VI. Jak zachowywać się w trakcie kontroli?:

 • prawa i obowiązki kontrolowanego,
 • monitorowanie przebiegu kontroli,
 • strategia udzielania wyjaśnień i udostępniania dokumentacji,
 • nastawienie kontrolujących do podatnika („czynnik ludzki”),
 • możliwości uzyskania satysfakcjonującego rezultatu działań kontrolnych.


VII. Co robić po zakończeniu kontroli?:

 • strategia działań podatnika – korekta deklaracji czy spór z urzędem?,
 • kontrola a prawo do korekty deklaracji i naliczanie odsetek za zwłokę,
 • dalsze działania organu podatkowego – wszczęcie formalnego postępowania i wydanie decyzji,
 • specyfika kontroli skarbowej.


VIII. Skutki wydania decyzji podatkowej z punktu widzenia podatnika i urzędu:

 • odwołanie do organu drugiej instancji i skarga do sądu administracyjnego,
 •  problem wykonalności decyzji:
 • konieczność zapłaty zaległości podatkowej i odsetek,
 • ryzyko postępowania egzekucyjnego,
 • możliwość wstrzymania wykonalności decyzji,
 • dalsze naliczanie odsetek za zwłokę,
 • „zamknięcie” rozliczeń danego okresu i brak możliwości ponownej kontroli,
 • tryby nadzwyczajne: z inicjatywy organu podatkowego lub podatnika.

 

 

W trakcie konferencji zapraszamy Państwa do teatru Krystyny Jandy na przedstawienie "Chamlet"


 

 

 

Wykłady poprowadzą:
Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego - (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.


dr. Krzysztof Radzikowski - Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 10107). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo), zaś w 2001 r. – także z wyróżnieniem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek: stosunki międzynarodowe). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz fi rmach audytowych i doradczych. W 2004 r. uzyskał licencję doradcy podatkowego. Dr. Krzysztof Radzikowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w czasopismach prawniczych (m. in. „Państwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Finanse Komunalne”, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”). Jest także autorem i współautorem wielu publikacji o charakterze specjalistycznym, a także recenzentem wydawnictw naukowych. Obecnie współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych. Zajmuje się m. in. sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem postępowań podatkowych i reprezentacją Klientów Instytutu przed sądami administracyjnymi.


 

MIEJSCE:
Krubki - Górki - 13 kilometrów od granic Warszawy, luksusowy **** hotel Pałac Alexandrinum -
urzekający pałacową architekturą hotel Pałac Alexandrinum to magiczne i komfortowe miejsce położone zaledwie 7 km od granicy Warszawy. Niepowtarzalny wystrój wyróżnia nasz obiekt i sprawia, że dla każdego Gościa staje się on oazą wypoczynku. Gustownie urządzone wnętrza, harmonijnie łączące tradycję z nowoczesnością, zachwycają od pierwszych chwil spędzonych w naszym hotelu. Na miejscu możecie Państwo skorzystać z basenu, sauny i jacuzzi. Znajdująca się na terenie naszego ogrodu stadnina koni, doskonale umili czas wszystkim, którzy uwielbiają aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Dla chętnych zapewniamy w ramach uczestnictwa transport z Dworca Centralnego do hotelu przed konferencją i powrót z hotelu po konferencji.

 


TERMIN:

25 -77 października 2016 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 25 października 2016 r. do godz. 13.00 dnia 27 października 2016 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 26 października 2016 r. o godz. 9.00. W programie przewidzieliśmy czas na kolację z winem oraz wyjazd do teatru Krystyny Jandy na przedstawienie "Chamlet".

 


CENA:
Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1190 zł (dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1090 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu wynosi 790 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 390 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

   

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

 

 

Pałac Alexandrinum

 

 

 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Terms and Conditions
do góry
Agencja interaktywna Migomedia