KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

Konferencja „2017 – rok wielkich zmian podatkowych”

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Konferencja „2017 – rok wielkich zmian podatkowych”

 


Zmiany w ustawie VAT i podatkach dochodowych
W dniu 13 grudnia 2016 r. Instytut organizuje w Warszawie konferencję poświęconą zmianom w ustawie VAT i podatkach dochodowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wykłady na temat zmian podatkowych poprzedzone będą sesją na temat znaczenia wydawnictw prawnopodatkowych w pracy zawodowej z udziałem zaproszonych Gości: prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i prof. ALK,  dr hab. Przemysława Polańskiego.


Uczestnicy Konferencji otrzymają zestaw wydawnictw książkowych przygotowanych z okazji 20 lecia miesięcznika „Doradztwo Podatkowe”. Poniżej przedstawiamy zakres merytoryczny konferencji oraz szczegóły organizacyjne.
Program konferencji:


Sesja I Znaczenie wydawnictw prawnopodatkowych w pracy zawodowej
godz. 10:00 - 11:15

  1. Rola miesięcznika „Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” w interpretacji i stosowaniu prawa podatkowego – prof. dr hab. Witold Modzelewski
  2. Wydawnictwa prawno-podatkowe jako narzędzie pracy – kontrowersje stosowania i wiarygodność – prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
  3. Praktyczne wykorzystanie Systemu Informacji Prawnej w codziennej pracy doradcy podatkowego i księgowego - prof. ALK,  dr hab. Przemysław Polański, Wydawnictwo CH BECK

godz. 11:15-11:45 Przerwa kawowa


Sesja II Rzeczywistość prawno-podatkowa w 2017 r - wykłady
godz. 11:45-13:30
1. Duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług – przepisy uszczelniające oraz sankcje w ustawie VAT – prof. dr hab. Witold Modzelewski


godz.13:30-14:00 - lunch


godz.14:00-15:00


2 .Planowane zmiany w ustawie PIT. Połączenie podatku dochodowego z systemem składek – jednolita danina: obowiązki płatnika – Wiceprezes ISP Jerzy Bielawny


godz. 15:00-16:00


3. Zmiany w ustawie CIT. Posłużenie się jako autentyczną fakturą podrobioną i inne nowe formy przestępstw podatkowych – dyrektor departamentu prawnego ISP Jacek Pyssa
 


 
Wykłady poprowadzą:
Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (nr 00001). Od  lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.
 


Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.
 


Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

 


TERMIN I MIEJSCE:
13 grudnia 2016 r. godz. 10:00, Warszawa, Instytut Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
 


CENA:
Cena za uczestnictwo wraz z materiałami szkoleniowymi i zestawem najnowszych książek przygotowanych z okazji 20 lecia Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych wynosi 499 zł


Patronat nad Konferencją objął miesięcznik „Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”.

 

 


  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Terms and Conditions
do góry
Agencja interaktywna Migomedia