KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

         Warszawa 22 517 30 90        Kraków 12 423 23 00        Poznań 61 848 33 48        Katowice 32 259 71 50

All AdsZmiany w przepisach VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej po 1 stycznia 2016 r.

Rola Prezesa, Właściciela i Głównego Księgowego w rzeczywistości prawno-podatkowej w 2016 r.

Podatki 2016 r. - zmiany oraz bieżące problemy

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych (Organizator Oddział Małopolski)

Nowe zasady i tryb rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego w 2016 r.

Zmiany w przepisach VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej po 1 stycznia 2016 r.

Studium Przygotowawczym dla Ekspertów i Doradców Podatkowych - 84 edycja w Polsce (Organizator Oddział Wielkopolski)

Kadry i płace 2016/2017 po zmianach – zatrudnianie pracowników, audyt dokumentacji pracowniczej, zasiłki, zakład pracy jako płatnik. Szkolenie warsztatowe na dokumentach

Kontrola podatkowa oraz kontrola skarbowa w III i IV kwartale 2016 r. (Organizator – Oddział Śląski)

Czas pracy w 2016 r.: Wzory dokumentacji, wyliczenia, praktyczne wskazówki, konsultacje (Organizator – Oddział Śląski)

Ceny transferowe podmioty powiązane – zmiany 2015 - 2017

25 sierpnia 2016 r.: nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz obowiązek przekazywania ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK)

Zakład pracy – płatnik - nowe obowiązki w 2016 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 – uchwalone zmiany wraz ze zmianami w Ordynacji podatkowej rzutującymi na rozliczenia podatku dochodowego!

Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa za rozliczenia podatkowe w firmie

Dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie w podatku od towarów i usług/ Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r., 1 lipca 2018 r. (Organizator Oddział Śląski)

Jednolity plik kontrolny oraz zmiany i planowane kierunki zmian w podatku VAT 2016 (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 – uchwalone zmiany wraz ze zmianami w Ordynacji podatkowej rzutującymi na rozliczenia podatku dochodowego! (Organizator Oddział Wielkopolski)

Ceny transferowe podmioty powiązane – zmiany 2015 - 2017 (Organizator Oddział Wielkopolski)

Opodatkowanie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych (Organizator Oddział Wielkopolski)

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. – Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip! (Organizator Oddział Wielkopolski)

VAT w obrocie międzynarodowym – jak zminimalizować ryzyko podatkowe? (Organizator Oddział Śląski)

25 sierpnia 2016 r.: nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz obowiązek przekazywania ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK) (Organizator Oddział Wielkopolski)

25 sierpnia 2016 r.: nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz obowiązek przekazywania ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK) (Organizator Oddział Wielkopolski)

Czas pracy w 2016 r.: Wzory dokumentacji, wyliczenia, praktyczne wskazówki, konsultacje (Organizator Oddział Małopolski)

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. – Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip! (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek VAT w instytucjach kultury (Organizator – Oddział Śląski)

Kontrola podatkowa oraz kontrola skarbowa w III i IV kwartale 2016 r. (Organizator – Oddział Wielkopolski)

PDOP - najnowsze zmiany uchwalone przez Sejm na 2017 r. oraz bieżące problemy, w tym prezentacja różnic między podatkowym a bilansowym ujęciem kosztów i przychodów na praktycznych przykładach (Organizator Oddział Wielkopolski)

25 sierpnia 2016 r.: nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz obowiązek przekazywania ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK)

Centralizacja rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego w podatku od towarów i usług

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. – Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip! (Organizator Oddział Śląski)

Jak praktycznie przeprowadzić obowiązkową „centralizację rozliczenia VAT” w gminach, miastach, powiatach i województwach?

Zmiany w umowach zlecenia i kontroli pip od 01.01.2017 R. (Minimalne wynagrodzenie, ewidencja godzin pracy, nowe uprawnienia pip), umowy o dzieło (kontrola zus, pip), samozatrudnienie (Organizator Oddział Małopolski)

25 sierpnia 2016r.: nowe deklaracje VAT-7, VAT- 7K i VAT-7D oraz obowiązek przekazywania ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK) (Organizator – Oddział Małopolski)

Nowe instrumenty nadzoru nad podatnikami - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – zagrożenia w firmie na gruncie podatków PIT,CIT, VAT, PCC; jednolity plik kontrolny – nowy rodzaj kontroli u podatników (Organizator Oddział Śląski)

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji podmiotów powiązanych (Organizator Oddział Śląski)

25 sierpnia 2016 r.: nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz obowiązek przekazywania ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK). (Organizator – Oddział Śląski)

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. – Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip!

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Terms and Conditions
do góry
Agencja interaktywna Migomedia