KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

         Warszawa 22 870 34 03        Kraków 12 423 23 00        Poznań 61 848 33 48        Katowice 32 259 71 50

All AdsStudium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych 76 edycja

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych (Organizator Oddział Małopolski)

Sylwestrowe szkolenie: Zmiany w przepisach VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej w 2015 roku

Zmiany w przepisach VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej w 2015 roku

Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne (Organizator - Oddział Małopolski)

VAT w jednostkach i zakładach budżetowych – rewolucja w 2016 roku

Zamknięcie roku 2015 w aspekcie bilansowym (Organizator Oddział Małopolski)

VAT w obrocie międzynarodowym - jak zminimalizować ryzyko podatkowe? (Organizator Oddział Małopolski)

Zasady odliczenia podatku VAT i korekty VAT z uwzględnieniem zmian 2016? (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych 2015 i planowane zmiany na 2016 (Organizator Oddział Małopolski)

VAT w gminach, jednotkach budżetowych, oraz instytucjach kultury, badawczych, fundacjach i stowarzyszeniach

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – zmiany od dnia 1 lipca 2015 r

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – zmiany od dnia 1 lipca 2015 r

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 - (Zagadnienia wybrane - zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości dokonanych 11.07.2014 r. i 23.07.2015 r.)

ZMIANY 2016 r. - VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (Organizator Oddział Małopolski)

Zamknięcie roku 2015 w aspekcie bilansowym (Organizator Oddział Śląski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2016 r. oraz najnowsze interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych

ZMIANY 2016 r. - VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (Organizator Oddział Śląski)

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku od towarów i usług – 2015/2016 (Organizator Oddział Wielkopolski)

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku od towarów i usług – 2015/2016 (Organizator Oddział Wielkopolski)

Menadżerskie warsztaty excel w praktyce głównych księgowych, dyrektorów finansowych, właścicieli biur rachunkowych

VAT - zmiany 2016: kiedy przekazanie towarów i użycie majątku podatnika na cele niegospodarcze rodzi obowiązek zastosowania nowej proporcji? (Organizator – Oddział Śląski)

Delegowanie pracowników do pracy poza granicę kraju – zmiany wprowadzone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającą Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”). (Organizator – Oddział Śląski)

Kontrola w firmie - zagadnienia podwyższonego ryzyka w podatku vat na tle zmian przepisów ordynacji podatkowej (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 – uchwalone zmiany wraz ze zmianami w Ordynacji podatkowej rzutującymi na rozliczenia podatku dochodowego!

Zmiany w zasadach ewidencjonowania i dokumentowania podatku od towarów i usług w związku z nowymi deklaracjami: VAT-&, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27 (Organizator Oddział Wielkopolski)

ZMIANY W OBOWIĄZKACH PRACODAWCY w 2015 I 2016 r. – SZKOLENIE AKTUALIZACYJNE (Organizator- Oddział Śląski)

Fakturowanie – nowe zasady w 2015 r. (Organizator – Oddział Śląski)

Zmiany VAT CIT 2016 r. oraz praktyczne bieżące problemy (Organizator – Oddział Małopolski)

Zmiany VAT CIT 2016 r. oraz praktyczne bieżące problemy (Organizator – Oddział Śląski)

VAT - zmiany 2016: kiedy przekazanie towarów i użycie majątku podatnika na cele niegospodarcze rodzi obowiązek zastosowania nowej proporcji? (Organizator Oddział Wielkopolski)

VAT - zmiany 2016: kiedy przekazanie towarów i użycie majątku podatnika na cele niegospodarcze rodzi obowiązek zastosowania nowej proporcji?

Jak radzić sobie z kontrolą podatkową? Jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej? Praktyczne wskazówki dla pracowników działów księgowości / finansów i biur rachunkowych

Szkolenie sylwestrowe - Zakład pracy – płatnik – bieżące problemy oraz zmiany 2016r. wraz ze świadczeniami socjalnymi

Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 – uchwalone zmiany wraz ze zmianami w Ordynacji podatkowej rzutującymi na rozliczenia podatku dochodowego! (Organizator Oddział Śląski)

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Terms and Conditions
do góry
Agencja interaktywna Migomedia