Kontakt do działu szkoleń

Warszawa 22 870 34 03
Kraków 12 423 23 00
Poznań 61 848 33 48
Katowice 32 259 71 50

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Terms and Conditions

All AdsLista szkoleń

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych 73 edycja (42 w Warszawie)

Studium Przygotowawczym dla Ekspertów i Doradców Podatkowych, szczycącym się 16-letnią tradycją (73 edycja w Polsce)

Zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej, sprawozdania finansowe (roczne i okresowe) jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną- metody stosowane przez PFRON oraz nowe regulacje w podatku od towarów i usług i wybrane aspekty podatków dochodowych (Organizator Oddział Małopolski)

Szkolenie dla Inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Aktualne regulacje – zezwolenia i zwolnienia z opodatkowania oraz zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych z uwzględnieniem zmian na 2014 r. oraz nowe obowiązki w zakresie cen transferowych (Organizator - Oddział Małopolski)

Certyfikowany samodzielny księgowy (kod zawodu 331301)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator – Oddział Śląski)

VAT – październik 2014: dwie obszerne nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

Podatek dochodowy od osób prawnych 2014 czyli rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, transakcje rodzące ryzyko podatkowe – najnowsze zmiany, bieżące orzecznictwo, praktyczne porady, radykalne zmiany na 2015 r. (Organizator Oddział Wielkopolski)

VAT w turystyce (Organizator – Oddział Małopolski)

Zagadnienia w podatku VAT szczególnie narażone na kontrolę (Organizator – Oddział Śląski)

Delegowanie pracowników do pracy poza granicę kraju: (organizator – oddział śląski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku (Organizator Oddział Małopolski)

Obszary w podatku VAT szczególnie narażone na kontrolę/znaczne pogorszenie sytuacji nabywców towarów i usług na gruncie podatku VAT. (Organizator - Oddział Śląski).

Obszary w podatku VAT szczególnie narażone na kontrolę/znaczne pogorszenie sytuacji nabywców towarów i usług na gruncie podatku VAT. (Organizator - Oddział Małopolski)

VAT – październik 2014: dwie obszerne nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług (Organizator - Oddział Wielkopolski)

KONTROLA W FIRMIE - ZAGADNIENIA PODWYŻSZONEGO RYZYKA W PODATKU VAT (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych 2014 czyli rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, transakcje rodzące ryzyko podatkowe – najnowsze zmiany, bieżące orzecznictwo, praktyczne porady, radykalne zmiany na 2015 r. (Organizator Oddział Śląski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator - Oddział Wielkopolski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator - Oddział Wielkopolski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator - Oddział Małopolski)

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Obszary w podatku VAT szczególnie narażone na kontrolę/znaczne pogorszenie sytuacji nabywców towarów i usług na gruncie podatku VAT

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku.

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku. (Organizator Oddział Wielkopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku. (Organizator Oddział Wielkopolski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych. Najnowsze orzecznictwo NSA i ETS

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych

Rozliczenia podatku od towarów i usług oraz podmiotowośc podatkowa jednostek samorządu terytorialnego - zmiany wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Bilans 2014 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku

Dokumentowanie i odliczanie podatku naliczonego oraz zwrot różnicy podatku: Odpowiedzialność podatkowa, karno-skarbowa oraz karna. Najnowsze tendencje w orzecnictwie sądowym oraz praktyce organów.

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym

Podróże służbowe

Transakcje wyrażone w walutach obcych oraz różnice kursowe w księgowości i podatkach

Skutki wadliwego dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług (VAT) a odpowiedzialność podatkowa, karno-skarbowa i karna w świetle uchwały SN z dnia 18 grudnia 2013 r. (I KZP 19/13)

Umowy zlecenia i umowy o dzieło - przygotuj się na kontrolę z PIP, ZUS i US! (Organizator - Oddział Śląski)

Czas pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy oraz pracy w godzinach ponadwymiarowych (Organizator - Oddział Śląski)

Świadectwo pracy: praktyczny przewodnik jak wypełnić, doręczyć i prostować świadectwo pracy (Organizator - Oddział Śląski)

Podatek od towarów i usług w 2015 roku w branży wodociągów i kanalizacji, zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji miejskiej i energetyce cieplnej

Wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniające problematykę ZUS (Oganizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Śląski)

do góry
Agencja interaktywna Migomedia