Kontakt do działu szkoleń

Warszawa 22 870 34 03
Kraków 12 423 23 00
Poznań 61 848 33 48
Katowice 32 259 71 50

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Terms and Conditions

All AdsLista szkoleń

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych 73 edycja (42 w Warszawie)

Zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej, sprawozdania finansowe (roczne i okresowe) jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną- metody stosowane przez PFRON oraz nowe regulacje w podatku od towarów i usług i wybrane aspekty podatków dochodowych (Organizator Oddział Małopolski)

Certyfikowany samodzielny księgowy (kod zawodu 331301)

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 (Organizator - Oddział Śląski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Małopolski)

Zamknięcie roku 2014 w aspekcie bilansowym (Organizator - Oddział Małopolski)

Umowy zlecenia i umowy o dzieło - przygotuj się na kontrolę z PIP, ZUS i US! (Organizator - Oddział Małopolski)

Opodatkowanie VAT usług turystyki w 2015 r. – zasady rozliczania marży i marży hipotetycznej

Delegowanie pracowników do pracy poza granicę kraju: (organizator – oddział śląski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych 2014 czyli rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, transakcje rodzące ryzyko podatkowe – najnowsze zmiany, bieżące orzecznictwo, praktyczne porady, radykalne zmiany na 2015 r. (Organizator Oddział Śląski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator - Oddział Wielkopolski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator - Oddział Małopolski)

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego

VAT 2015 – konsekwencje zmiany ustawy VAT oraz innych ustaw podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku.

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku. (Organizator Oddział Wielkopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku. (Organizator Oddział Wielkopolski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych. Najnowsze orzecznictwo NSA i ETS

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych

Rozliczenia podatku od towarów i usług oraz podmiotowośc podatkowa jednostek samorządu terytorialnego - zmiany wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Bilans 2014 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku

Dokumentowanie i odliczanie podatku naliczonego oraz zwrot różnicy podatku: Odpowiedzialność podatkowa, karno-skarbowa oraz karna. Najnowsze tendencje w orzecznictwie sądowym oraz praktyce organów.

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym

Podróże służbowe

Transakcje wyrażone w walutach obcych oraz różnice kursowe w księgowości i podatkach

Skutki wadliwego dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług (VAT) a odpowiedzialność podatkowa, karno-skarbowa i karna w świetle uchwały SN z dnia 18 grudnia 2013 r. (I KZP 19/13)

Czas pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy oraz pracy w godzinach ponadwymiarowych (Organizator - Oddział Śląski)

Podatek od towarów i usług w 2015 roku w branży wodociągów i kanalizacji, zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji miejskiej i energetyce cieplnej

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek od towarów i usług w 2015 r. – MOSS, kasy rejestrujące, odwrotne obciążenie, odliczanie podatku naliczonego (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Śląski)

VAT 2015 – kolejne nowelizacje ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Małopolski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Małopolski)

Zasady fakturowania 2014-2015 (Organizator – Oddział Śląski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Śląski)

Podatek VAT 2015 – istotne zmiany ustawy VAT od 1.01.2015 oraz najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie zmian VAT w 2014 (Organizator - Oddział Wielkopolski)

Zakład pracy – płatnik: rozliczenie za 2014 r. i nowe obowiązki w 2015 r.

do góry
Agencja interaktywna Migomedia