Aktualności

 

Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. art. 146aa, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:1)    stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust....

więcej

Określony w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 u.p.t.u. termin zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających.   Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 października 2018 r. (III SA/Wa 435/18):...

więcej

W dniu 6 listopada 2018 r. w Instytucie Studiów Podatkowych odbyła się debata w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na temat: „Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Kanwę do debaty stanowiła inauguracja najnowszej książki prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pt. „Polska – Rosja. tom V. Myśli o Rosji i bolszewizmie w stulecie niepodległości” Debata poprzedzona była...

więcej

wszystkie aktualności

Nowy Podatek Akcyzowy - zbiór przepisów stan prawny 01.03.2009 Z nr 194

Niniejszy zbiór aktów prawnych jest niezbędny dla podmiotów zajmujących się dokumentowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem akcyzy w imieniu Podatników. Zawiera on wykaz wszystkich aktów normatywnyc

Niniejszy zbiór aktów prawnych jest niezbędny dla podmiotów zajmujących się dokumentowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem akcyzy w imieniu Podatników. Zawiera on wykaz wszystkich aktów normatywnych, które z dniem 1 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać w Polsce, a których stosowanie jest niezbędne do realizacji obowiązków oraz skorzystania z wielu przywilejów przewidzianych przez nową ustawę.

Sekretariat

+48 22 / 517 30 60

biuro@isp-modzelewski.pl

 

Dział szkoleń

+48 22 / 517 30 90

szkolenia@isp-modzelewski.pl

 

Nasze oddziały

Oddział w Poznaniu

60-401 Poznań, ul. Wiślana 53

+48 61 / 848 33 48

biuro.poznan@isp-modzelewski.pl

 

Oddział w Krakowie

31-046 Kraków, ul. Gertrudy 7/12

+48 12 / 429 24 01

biuro.krakow@isp-modzelewski.pl

 

Oddział w Katowicach

40-056 Katowice, ul. Jordana 7B

+48 32 / 259 71 50

biuro.katowice@isp-modzelewski.pl

Więcej danych kontaktowych

 

 

do góry

 

Zapytanie ofertowe   |   O projekcie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Agencja interaktywna Migomedia