Kadra

 

Kadra Instytutu Studiów Podatkowych

 
 
 

Siedziba ISP w Warszawie


 

Mariusz Unisk - Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921
Mariusz Unisk

Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921
Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego.  
 

W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Mariusz Unisk od 10 lat zajmuje się zawodowo doradztwem podatkowym w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców. Jest doradcą podatkowym po egzaminie państwowym (egzamin państwowy na doradcę podatkowego w marcu 2003 r.), wpisanym na listę w czerwcu 2003 r.

Mariusz Unisk jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności wznawianego czterokrotnie „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” wydanego nakładem wydawnictwa ISP oraz „Komentarza do podatku od towarów i usług”.   Mariusz Unisk jest także autorem artykułów na specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych głównie w BISP „Doradztwo Podatkowe”, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków i opłat lokalnych, Ordynacji podatkowej powoływanych w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych. Autor wielu komentarzy i opinii na temat tych podatków w prasie codziennej specjalistycznej i fachowej.

Od 2004 r. wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów  i usług oraz podatków i opłat lokalnych  (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. - Studium Przygotowawcze dla Doradców Podatkowych, Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL), Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Warszawie, wykłady otwarte oraz projekty szkoleniowe z zakresu podatków lokalnych dla firm, m. in. Huta Miedzi Głogów, ORCO PROPERTY GROUP, PWPW S.A., Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. i in.

Od lipca 2006 r. Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych, odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością firmy w zakresie doradztwa podatkowego, uczestnictwo w negocjacjach, bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny nad konsultantami z zakresie obsługi kontrahentów, itp.

W marcu 2012 r.  uhonorowany przez Dziennik - Gazeta Prawna III miejscem w VI Rankingu najlepszych doradców podatkowych za 2011 r. w kategorii „Podatki i opłaty lokalne”.
Jacek Aninowski-Doradca Podatkowy nr wpisu 09924
Jacek Aninowski 
  
Doradca Podatkowy nr wpisu 09924
Dyrektor Generalny ds. Obsługi Postępowań.
 

W 1999 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyk i wykładowca z dziedziny szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem postępowań podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, reprezentacją w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej, m. in. „Komentarza do Ordynacji podatkowej”, „VAT dla księgowych”, „Ordynacji podatkowej dla księgowych”.
 

 


 
Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego
Jacek Pyssa

Dyrektor Departamentu Prawnego
Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich
Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Jacek Pyssa uczestniczył w projektach z zakresu audytu podatkowego dla m. in. następujących podmiotów: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, ORLEN GAZ Sp. z o.o., PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., Rabobank PolskaSA, Sandvik Polska Sp. z o.o.

Jest autorem i współautorem książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych). Bierze udział przy sporządzaniu ekspertyz i opinii dotyczących prawa finansowego dla Sejmu RP oraz sądów.

 


 
Mariusz Kuśmierczyk - Radca prawny, nr wpisu WA-9433
Mariusz Kuśmierczyk

Radca prawny, nr wpisu WA-9433.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej (specjalista w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zastępca Dyrektora Biura, a następnie Dyrektor Biura) oraz kancelarii radcy prawnego.


Od września 2013r. współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych.

Do jego głównych zadań należy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz kierowanie pracą zespołów obsługujących postępowania prowadzone przez Oddział Śląski ISP.


 


 
 
Krystian Łatka - Doradca Podatkowy nr 10723, Prawnik
Krystian Łatka

Doradca Podatkowy nr 10723, Prawnik
Starszy Konsultant Podatkowy, Szef Zespołu Opodatkowania Transakcji Międzynarodowych i Transgranicznych, wykładowca w zakresie podatku od towarów i usług.
 
 
Do obowiązków Krystiana Łatki należy: bieżące doradztwo podatkowe we wszystkich tytułach podatkowych, audyty podatkowe oraz obsługa sporów podatkowych (kontroli podatkowych, skarbowych, postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, reprezentowanie podatników przed sądami administracyjnymi).
   
Od 2005 r. pracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Wcześniej pracownik biura rachunkowego, asystent w dziale księgowości spółdzielni mieszkaniowej. W trakcie studiów odbywał także praktyki w organach podatkowych oraz dziale księgowości firmy produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Krystian Łatka w 2005 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską, dotyczącą podatku od towarów i usług, obronił w Katedrze Prawa Finansowego UW. W 2008 r. ukończył także Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył także w Studium Przygotowawczym dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych.

Jeden z redaktorów prowadzących kolejnych wydań Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług (wyd. ISP). Autor licznych publikacji książkowych oraz w prasie fachowej, dotyczących problematyki materialnego i procesowego prawa podatkowego.


 

dr Krzysztof Radzikowski - Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy

dr Krzysztof Radzikowski
  

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 10107)


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.  W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo), zaś w 2001 r. – także z wyróżnieniem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek: stosunki międzynarodowe).  

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytowych i doradczych.  W 2004 r. uzyskał licencję doradcy podatkowego.  

Dr Krzysztof Radzikowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w czasopismach prawniczych (m. in. „Państwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Finanse Komunalne”, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”).  Jest także autorem i współautorem wielu publikacji o charakterze specjalistycznym, a także recenzentem wydawnictw naukowych.  

Obecnie współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych.  Zajmuje się m. in. sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem postępowań podatkowych i reprezentacją Klientów Instytutu przed sądami administracyjnymi.  

 

 


Małgorzata Słomka - Doradca Podatkowy nr wpisu 09900

Małgorzata Słomka

Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
Prawnik, Konsultant Podatkowy.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW.

W Instytucie pracuje od stycznia 2008r.

Przed zatrudnieniem w ISP pracowała w Kancelarii Adwokackiej, a następnie w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (Kierownik Działu Prawnego, Zastępca Dyrektora Biura).

Odpowiedzialna za udzielanie konsultacji podatkowych, sporządzanie opinii, ekspertyz i pism procesowych, prowadzenie postępowań podatkowych oraz reprezentację klientów przez sądami administracyjnymi. Jako Redaktor Naczelna Serwisu Doradztwa Podatkowego sprawuje nadzór merytoryczny nad jego cotygodniowymi wydaniami.

Autorka artykułów i współautorka książek o tematyce podatkowej.

 


Andrzej Łukiańczuk - Doradca Podatkowy nr wpisu 10266

Andrzej Łukiańczuk 
  
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
Kierownik zespołu cen transferowych.


Zajmuje się przede wszystkim problematyką cen transferowych oraz zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, w tym sposobami legalnej optymalizacji podatkowej w ramach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a także prawem bilansowym.
 
Wieloletni pracownik Departamentu Rachunkowości i Podatków jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce.
 
Ekonomista, swoje kwalifikacje podnosił studiując na Podyplomowym Studium Podatkowym oraz Podyplomowym Studium Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Jest także absolwentem Studium Doradców i Ekspertów Podatkowych organizowanym przez ISP.
 
Współautor Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Restrukturyzacji spółek kapitałowych, autor publikacji w Gazecie Prawnej, a także BISP.

 


Barbara Głowacka - Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 12538

Barbara Głowacka

Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 12538

Konsultant PodatkowyAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Studiów Podatkowych pracuje od 2008 r. Specjalizuje się  w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług oraz pomocy publicznej.Odpowiedzialna za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych.

Współautorka publikacji książkowych m.in. kolejnych wydań komentarza do podatku od towarów i usług oraz  komentarza do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, a także autorka wielu  artykułów o tematyce podatkowej.

 

 

 

Adrian Kozakiewicz - Prawnik, Konsultant Podatkowy

Adrian Kozakiewicz

Prawnik, Radca Prawny nr. wpisu: WA-12458
Konsultant Podatkowy.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się  w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług.
Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnopodatkowych, pism procesowych, udzielaniem konsultacji w ramach stałych nadzorów podatkowych, obsługą postępowań podatkowych oraz przeprowadzaniem audytów podatkowych.

Autor i współautor książek oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dotyczących podatku od towarów i usług.

 


Malwina Sik - Prawnik, Konsultant Podatkowy

Malwina Sik

Prawnik
Konsultant Podatkowy
Asystent Dyrektora Departamentu Prawnego.


Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na  Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz prawie handlowym.
Odpowiedzialna za sporządzanie projektów opinii w zakresie prawa podatkowego, sporządzanie pism procesowych, a także przeprowadzanie audytów podatkowych.

Jest autorem i współautorem publikacji w zakresie prawa podatkowego. 

 


Krystian Lewecki - radca prawny

Krystian Lewecki


radca prawny

Związany z ISP od lutego 2012 r. gdzie został zatrudniony jako aplikant radcowski w dziale prawnym  ISP.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


W latach 2007 – 2010 pracował w Ministerstwie Finansów – Wydział Międzynarodowej Współpracy podatkowej, gdzie zajmował się przygotowywaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych.
Kolejny rok pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jako Specjalista w Wydziale Systemu i Kwalifikowalności, gdzie zajmował się zasadami kwalifikowania wydatków dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


W ISP specjalizuje się w następujących obszarach:

 • procesy sądowe, w tym m. in. przeciwko Skarbowi Państwa i ZUS - do tej pory obsługiwał kilkanaście dużych sporów m. in. zastępując klientów w sądzie (ponad dwieście razy),
 • zastępstwo procesowe w sporach z organami administracji (w tym spory na tle finansowania ze środków unijnych),
 • udział w procesach legislacyjnych – projekty ustaw podatkowych i gospodarczych na zamówienie klubów parlamentarnych,
 • prawna obsługa spółek handlowych,
 • prawo nowoczesnych technologii – umowy wdrożeniowe, prawo Internetu, prawa własności intelektualnej, ochrona danych osobowych,
 • konstruowanie cywilnoprawnej części projektów podatkowych dla podmiotów gospodarczych,
 • opinie prawne z zakresu:
 • system ubezpieczeń społecznych,
 • dotacje unijne – wszystkie funkcjonujące obecnie oraz w poprzedniej perspektywie programy operacyjne,
 • finanse publiczne,
 • podatek od nieruchomości;
 

Marek Zagórski - Prawnik, Konsultant Podatkowy

Marek Zagórski

Prawnik
Konsultant Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Od września 2013 r. pracownik Instytutu. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.

Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

 


 

Agata Strocka

Agata Strocka

Prawnik
Konsultant Podatkowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość). Słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na  Uniwersytecie Warszawskim.

Od marca 2013 r. pracownik Instytutu.

Odpowiedzialna za sporządzanie opinii prawno-podatkowych i pism procesowych, udzielanie konsultacji oraz przeprowadzanie audytów podatkowych.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 

 

 

Oddział Śląski ISP w Katowicach


 

Marcin Szymocha - Prawnik, Młodszy Konsultant Podatkowy.

Marcin Szymocha 
  
Doradca Podatkowy nr wpisu 12870
Dyrektor Oddziału Śląskiego


Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od maja 2012 r. pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Wcześniej pracownik kancelarii adwokackiej.

Do jego obowiązków należy kierowanie pracą Oddziału, obsługa sporów podatkowych, bieżące doradztwo, udział w audytach podatkowych.

Autor licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytut Studiów Podatkowych, Dzienniku Gazecie Prawnej).

Specjalizuje się w tematyce opodatkowania rynku nieruchomości m.in. podatkiem od towarów i usług, podatkami dochodowymi, podatkiem od nieruchomości.

 

 


 

dr Joanna Kiszka

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i długoletni pracownik tegoż Wydziału. Autorka opinii prawnych i analiz przygotowanych m.in. na zlecenie Biura Analiz Sejmowych oraz firm doradczych, jak również kilkudziesięciu publikacji w formie rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów i opracowań z zakresu prawa podatkowego, ogłaszanych drukiem m.in. na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego”, „Przeglądu Podatkowego”, „Glosy”, „Podatków i Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej”, „Prawa Unii Europejskiej”, „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, „Prawa i Podatków” a także w „Gdańskich Studiach Prawniczych”. Prelegentka na licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach o tematyce podatkowej z udziałem zarówno reprezentantów nauk prawnych i ekonomicznych, jak też praktyków. Laureatka I nagrody w kategorii prac magisterskich w I edycji, a następnie w kategorii prac doktorskich w VIII edycji (2002r.) konkursu „Przeglądu Podatkowego” na najlepsze prace naukowe o tematyce podatkowej. Specjalizuje się w problematyce podatków pośrednich w prawie polskim i Unii Europejskiej, ochrony praw podatnika oraz podatkowych instrumentów wspierania ochrony środowiska naturalnego,

Pracownik Oddziału Śląskiego ISP w Katowicach od 2015r. Zajmuje się m.in. sporządzaniem opinii prawno-podatkowych oraz udzielaniem konsultacji w ramach stałych nadzorów podatkowych.

 

 

Oddział Wielkopolski ISP w Poznaniu


 

Maciej Sobiech

dyrektor Oddziału Wielkopolskiego
doradca podatkowy nr 09809
radca prawny nr wpisu 1845


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Studium Podyplomowe z Rachunkowości). Licencjonowany doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych po zdanym państwowym egzaminie oraz na listę radców prawnych po ukończonej aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego, nabyte zarówno podczas pracy w  największych wielkopolskich kancelariach, jak i w organach podatkowych. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, sporządzaniem opinii prawnopodatkowych, reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Autor licznych publikacji w m.in.  Przeglądzie Podatkowym, Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego, Przegląd Prawa Handlowego, Prawo i Podatki, Doradca Podatnika, BISP Doradztwo Podatkowe oraz wyjaśnień eksperckich w czasopismach prawniczych i podatkowych.

 

 


  

Maciej Jendraszczyk

Konsultant podatkowy w Oddziale Wielkopolskim ISP
Doradca podatkowy nr wpisu 12 238


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Bankowego i Bankowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także kursy rachunkowości organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Toruniu. Doświadczenie zdobywał w kancelarii doradztwa podatkowego. Od listopada 2013 r. jest wpisany na listę doradców podatkowych. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.


Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”

 

Odpowiedzialny za sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, pism procesowych w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.
Autor i współautor książek oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dotyczących podatku od towarów i usług.

do góry
Agencja interaktywna Migomedia