Misja i standardy

 

Nasza misją jest spełnienie najwyższych wymagań naszych Kontrahentów i troska o ich bezpieczeństwo prawne i finansowe

 

 

GWARANCJE

 

Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, gwarantuje Państwu:

  • profesjonalną jakość usług,
  • bezwzględne przestrzeganie ustawowej tajemnicy zawodowej,
  • wiarygodność informacji,
  • maksymalizację bezpieczeństwa podatkowego,
  • rzetelność i efektywność działania.

 


BEZPIECZEŃSTWO

 

Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego

Instytut w razie wyrządzenia szkody w wyniku wykonywania usług doradztwa podatkowego, na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu wszelkich czynności doradztwa podatkowego wymienionych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie z umową, suma gwarancyjna jako górna granica odpowiedzialności wynosi 2 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie umowy.

 

 

ZASADY PROFESJONALIZMU

 

Wiedza i doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Kontrahenta cechujące pracowników Instytutu, gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy realizacji usług doradztwa podatkowego. Instytut gwarantuje także zachowanie bezwzględnej tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

 

do góry
Agencja interaktywna Migomedia