Zarząd

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Prezes Zarządu


Doradca podatkowy nr 00001
Radca prawny

 

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992‑1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

 Renata Janiec-Modzelewska
Wiceprezes Zarządu


Doradca podatkowy nr 00777

 

Prawnik i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1986-1991 była pracownikiem aparatu skarbowego. Od 1991 r. zarządzająca jedną z pierwszych firm doradczych w Polsce. Uczestnik prac w Podkomisji Sejmowej nad ustawą o doradztwie podatkowym.

Renata Janiec-Modzelewska sprawuje bezpośredni nadzór nad opracowywanymi w Instytucie Studiów Podatkowych raportami z audytów podatkowych w zakresie poszczególnych tytułów podatkowych oraz zobowiązań celnych. Bezpośrednio kieruje zespołami audytorów przeprowadzającymi audyty podatkowe.

 


Jerzy Bielawny
Wiceprezes Zarządu


Doradca podatkowy nr 01079

 

Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uznany znawca prawa podatkowego, specjalizujący się w podatkach dochodowych. Autor i współautor kilkuset publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wykładowca akademicki prowadzący zajęcia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1987-1996 pracownik Instytutu Finansów – Kierownik Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych. Doradca Ministra Finansów w latach 1993-1996. Uczestnik prac nad projektami wielu ustaw, w tym o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Ekspert parlamentarny w pracach nad projektami ustaw podatkowych (i ich nowelizacji), ustaw budżetowych oraz ustawy o doradztwie podatkowym (i jej nowelizacji). Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych.
Laureat  rankingów doradców podatkowych Dziennika Gazeta Prawna w kategorii "Najlepsi doradcy. Podatki dochodowe".
do góry
Agencja interaktywna Migomedia