Serwis Doradztwa Podatkowego - nr 000172 - 10 grudnia 2012 r.


AKCYZA


17. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – dotyczy akc.


      Ministerstwo Finansów w dniu 6 grudnia 2012 r. przedstawiło  projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Projektowana nowelizacja obejmuje określenie przepisów wykonawczych dla suszu tytoniowego, który został objęty podatkiem akcyzowym w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym
Ponadto przewiduje ona możliwość odstąpienia od obecności upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego przy czynnościach zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych (§5) i w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol (§ 11) dla wyrobów winiarskich. W obecnym stanie prawnym istnieje bowiem obowiązek obecności pracownika organu podatkowego przy wymienionych powyżej czynnościach, niezależnie od rodzaju wyrobów akcyzowych. Dokonano również zmian technicznych we wzorach załączników:
  • nr 5 – wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych,
  • nr 6 – wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,
  • nr 12 – wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,
  • nr 14 – ewidencja wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych,
  • nr 15 – ewidencja wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych prowadzona przez podmioty prowadzące skład podatkowy, którym właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przekazał banderole,
  • nr 16 – protokół w sprawie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia albo zniszczenia
uszkodzonych lub zniszczonych banderol polegających na:
  • wykreśleniu numeru PESEL,
  • zniesieniu wymogu przystawiania imiennej pieczątki podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
      Zmiana polegająca na wykreśleniu numeru PESEL związana jest z faktem, że zgodnie z odrębnymi przepisami numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym wykorzystywanym przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie ma zastosowania do podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zrezygnowano także z przystawiania imiennej pieczęci w celu umożliwienia składania dokumentu w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Projekt został skierowany do konsultacji społecznych i ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.


Przemysław Milczek
Młodszy konsultant podatkowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 517 30 60


spis treści
powrót do strony serwisu
do góry
Agencja interaktywna Migomedia