Serwis Doradztwa Podatkowego - nr 000213 - 23 września 2013 r.

 

8. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym uchwalona w dniu 13 września 2013 r. dotycząca akcyzy od gazu cz. XVII – przepisy przejściowe cz.1 – dotyczy Akcyza.


    W dniu 13 września 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa ta obecnie znajduje się na etapie prac senackich.

    Zgodnie z art. 31b ust 5, w przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w art. 31b ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom które użyją tych wyrobów do celów, określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte w tych celach. Są to następujące sytuacje:
1. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, przeznaczonych do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

2. W przypadku sprzedaży wyrobów energetycznych o kodzie CN 2705 00 00, 2711 11 00 i 2711 21 00, przeznaczonych do celów opałowych przez:

 1. organy administracji publicznej;
 2. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 4. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 5. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 6. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 7. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych do:

 1. użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

4. W przypadku sprzedaży, której przedmiotem są:

1) wyroby energetyczne o kodzie CN 2711 11 00 i 2711 21 00, przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń, użyte:
 • w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, lub
 • na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów;
2) wyroby energetyczne o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń, użyte w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

   Zgodnie przejściowym art. 2, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. strony powyższych umów sprzedaży, zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy dostosują te umowy do warunku określonego w art. 31b ust. 5. Warunku zawarcia tych umów nie stosuje się do umów do dnia ich dostosowania, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r. Innymi słowy – do dnia 30 czerwca 2014 r. można stosować domniemanie sprzedaży na cele zwolnione bez odpowiedniego zapisu umownego.


Jarosław Szajkowski
Konsultant podatkowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 517 30 79


spis treści
powrót do strony serwisu
do góry
Agencja interaktywna Migomedia