Audyt podatkowy

 

OSOBA DO KONTAKTU:

 

Agata Strocka
Starszy specjalista w Dziele Audytu Podatkowego
Konsultant podatkowy


tel. (22) 517 30 69
fax. (22) 870 41 78

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy jest unikatową usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Podatnika (Zlecającego) oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy ma również zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe Podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

 

 

Przedmiot audytu

Audyt podatku od towarów i usług obejmuje analizę całości dokumentacji źródłowej (w szczególności faktury, umowy handlowe, dokumenty dostawy, księgi podatkowe) dotyczącej badanego zagadnienia oraz weryfikację wewnętrznych procedur Zamawiającego.
mających wpływ na rozliczenia podatku od towarów i usług.

 

 

Wynik

Zlecający otrzyma Raport z badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia oraz procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości nieprawidłowości oraz uchybień w rozliczeniach.

 

 

Korzyści

Możliwość legalnego usunięcia błędów i zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, a ponadto – zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Zlecającego.

 

 

Jak przeprowadza się Audyt podatkowy?

  1. Podatnik (Zlecający) zgłasza zainteresowania usługą audytu.
  2. Audyt podatkowy jest przeprowadzany po zawarciu stosownej umowy między Zleceniodawcą a Instytutem Studiów Podatkowych w siedzibie
  3. Zlecającego bądź w siedzibie ISP (Oddziałach ISP) na podstawie przekazanych dokumentów.
  4. Do przeprowadzenia audytu powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP. Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje prof. dr hab. Witold Modzelewski – doradca podatkowy i radca prawny.
  5. Podczas Audytu przeprowadza się szczegółową weryfikację i badanie materiałów źródłowych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie dla Zlecającego. Nasi specjaliści przeprowadzają obiektywne i niezależne badania, tak aby wskazać podatnikowi dalszy kierunek polityki podatkowej firmy.
  6. Omawiane są wszelkie wątpliwości i okoliczności mogące mieć wpływ na wynik badania.
  7. Finalnym etapem jest sporządzenie Raportu z Audytu podatkowego – do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy. Całość prac w trakcie Audytu podatkowego oraz treść Raportu objęte są ustawową tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

 

 

Indywidualne dostosowanie

Zlecający przeprowadzenie audytu może wskazać szczegółowe oczekiwania dotyczące tej usługi: szczególnym przedmiotem zainteresowania są problemy rodzące najwięcej trudności lub zagadnienia nietypowe występujące w badanym okresie, uznane przez Podatnika za budzące wątpliwości lub ryzyko podatkowe.

 

 

Współpraca poaudytowa

Niezależnie od wybranej formy audytu podatkowego Instytut Studiów Podatkowych przewiduje również stałą współpracę poaudytową, w ramach której Zlecający ma możliwość uzyskania ustnych oraz pisemnych konsultacji, a także opinii prawnopodatkowych w zakresie zadawanych pytań.

 

 

 

do góry
Agencja interaktywna Migomedia