Kontakt do działu szkoleń

Warszawa 22 870 34 03
Kraków 12 423 23 00
Poznań 61 848 33 48
Katowice 32 259 71 50

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną.

Deklaracja VAT – 7 za styczeń 2014 r.: nowy obowiązek podatkowy i terminy odliczenia

Warszawa, 18 lutego 2014 r.

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

 

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!


Szanowni Państwo

 

Deklaracja VAT-7 za styczeń 2014 r. jest pierwszym rozliczeniem dokonywanym na nowych zasadach. Wymaga to szczególnej uwagi również z tego względu, że w deklaracji tej będą rozliczane zarówno czynności z 2013 r. – na podstawie dotychczasowych przepisów, jak i czynności wykonane w styczniu 2014 r. Celem seminarium jest zaprezentowanie szczegółowo wybranych zagadnień związanych z pierwszą deklaracją.

 


I. Nowy obowiązek podatkowy


1. Ogólne zasady rządzące obowiązkiem podatkowym

 • dostawa towarów wysyłanych do nabywcy – nowy moment powstania obowiązku podatkowego; konsekwencje rozpoznawania obowiązku podatkowego przedwcześnie,
 • moment wykonania usługi  -znaczenie prawne i rola w obrocie gospodarczym protokołu odbioru usług lub robót; jak prawidłowo zawierać umowy,
 • zaliczka a wynagrodzenie z tytułu częściowego wykonania usługi – kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usługi częściowej?
 • obowiązek podatkowy dla czynności rozliczanych okresowo – czy możliwe jest okresowe rozliczanie każdej usługi i dostawy towarów; jakie kursy walut stosować?

 


2. Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

 • rozliczanie usług budowlanych i budowlano montażowych dla podatników i niepodatników – kiedy wystawienie faktury ma wpływ na obowiązek podatkowy?
 • dostawy książek i usługi druku,
 • obowiązek podatkowy w usługach finansowych,
 • dokumentowanie dostawy „mediów” oraz usług najmu: jaki jest termin wystawienia faktury;

 


II. Odliczanie podatku naliczonego.

 1. Powiązanie odliczenia z obowiązkiem podatkowym a wymóg posiadania faktury.
 2. Zasada drugiego i trzeciego miesiąca na skorzystanie z prawa do odliczenia – kiedy obowiązuje?
 3. Zasady odliczenia w okresie przejściowym – odliczenie za styczeń na nowych zasadach ale w oparciu o „stary” obowiązek podatkowy (w tym odliczanie z faktur dot. „mediów”, usług budowlanych, transportowych, najmu, dzierżawy, leasingu i in.).

 


III. Szczególne zasady odliczania dotyczące samochodów.


1. Podatek naliczony od nabycia samochodów od dnia 1 stycznia do 28 lutego 2014 r.

 • brak ograniczeń w prawie do odliczenia nie mają zastosowania w przypadku nabycia pojazdów „z kratką” tj. pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi ; 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500kg,
 • dokumenty stwierdzające spełnienie określonych wymagań przez nabyte pojazdy „z kratką” – „stare” i „nowe”,
 • odliczenia od paliwa i eksploatacji,

 


2. Podatek naliczony od nabycia samochodów od dnia 1 marca 2014 r.

 • wydanie przez Radę decyzji wykonawczej upoważniająca Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ,
 • 50% kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów  z „mieszanym” przeznaczeniem,
 • Wydatki o charakterze eksploatacyjnym (usługi naprawy i konserwacji, nabycie innych towarów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów),
 • „okres przejściowy” dla odliczenia paliwa,
 • pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z niektórymi kategoriami pojazdów, w tym pojazdy wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli obiektywne okoliczności ich wykorzystywania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu, wykluczają możliwość użycia do celów prywatnych,
 • skomplikowane i uciążliwe dla podatnika zasady pełnego prawa do odliczenia. („potencjalne możliwości” wykorzystania samochodów do celów prywatnych, konieczność odpowiedniego sformułowanie umów z pracownikami, regulaminów itp. wprowadzające zakaz używania samochodów firmowych do jakichkolwiek celów prywatnych, zgłoszenie, „kilometrówka” w VAT),
 • nowy system korekt podatku naliczonego w ciągu 60 miesięcy od nabycia (12 miesięcy w przypadku pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł) przy zmianie przeznaczenia,
 • „kaskadowe” przepisy przejściowe,
 • likwidacja zwolnienia dla samochodów używanych z częściowym odliczeniem i opodatkowanie zbycie tych samochodów. Nowa korekta przy zbyciu,
 • ograniczone zastosowanie procedury VAT marża.

 

 


IV. Obowiązkowe korekty podatku naliczonego w deklaracji za styczeń 2014 dotyczące roku 2013.

 1. Zmiana sposobu obliczania proporcji (art. 90 ust. 3 ustawy).
 2.  Roczna korekta podatku naliczonego z tytułu nieruchomości zaliczonych do środków trwałych.
 3. Roczna korekta podatku naliczonego z tytułu ruchomości będącymi środkami trwałymi.
 4. Roczna korekta podatku naliczonego z tytułu pozostałych zakupów.
 5. Inne korekty podatku naliczonego.

 

 TERMIN I MIEJSCE:
18 lutego 2014 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:
Cena za uczestnictwo
wynosi 499 zł oraz 83 zł za materiały.
Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób
z firmy wynosi 399 zł oraz 83 zł za materiały.Szkolenie prowadzi:
Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

Mariusz Unisk - Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego.  
W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.
Mariusz Unisk od 10 lat zajmuje się zawodowo doradztwem podatkowym w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców. Jest doradcą podatkowym po egzaminie państwowym (egzamin państwowy na doradcę podatkowego w marcu 2003 r.), wpisanym na listę w czerwcu 2003 r.
Mariusz Unisk jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności wznawianego czterokrotnie „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” wydanego nakładem wydawnictwa ISP oraz „Komentarza do podatku od towarów i usług”.   Mariusz Unisk jest także autorem artykułów na specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych głównie w BISP „Doradztwo Podatkowe”, w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków i opłat lokalnych, Ordynacji podatkowej powoływanych w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych. Autor wielu komentarzy i opinii na temat tych podatków w prasie codziennej specjalistycznej i fachowej.
Od 2004 r. wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów  i usług oraz podatków i opłat lokalnych  (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. - Studium Przygotowawcze dla Doradców Podatkowych, Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL), Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Warszawie, wykłady otwarte oraz projekty szkoleniowe z zakresu podatków lokalnych dla firm, m. in. Huta Miedzi Głogów, ORCO PROPERTY GROUP, PWPW S.A., Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. i in.
Od lipca 2006 r. Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych, odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością firmy w zakresie doradztwa podatkowego, uczestnictwo w negocjacjach, bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny nad konsultantami z zakresie obsługi kontrahentów, itp.
W marcu 2012 r.  uhonorowany przez Dziennik - Gazeta Prawna III miejscem w VI Rankingu najlepszych doradców podatkowych za 2011 r. w kategorii „Podatki i opłaty lokalne”.

 

 

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

do góry
Agencja interaktywna Migomedia