KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

Zakład pracy – płatnik - nowe obowiązki w 2015 r.

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

W 2015 r. weszło w życie wiele nowych obowiązków dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli dla firm. Większość z nich wynika z nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., a wśród nich najważniejszymi są zasady ustalania wartości korzystania przez pracowników (i tylko przez pracowników) z samochodów służbowych na cele prywatne, obowiązek składania do urzędów skarbowych rocznych deklaracji i informacji w formie elektronicznej, zwolnienie od podatku odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych na podstawie przepisów zakładowego prawa pracy (układ zbiorowy, regulamin) oraz dowozu pracowników autobusami do zakładu pracy. Jednak należy także mieć na względzie skutki płynące z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. znacznie ograniczającego opodatkowanie przychodów pracowników. Ponadto przepisy podatkowe mają także decydujący wpływ na zakres obowiązków zakładu pracy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co często nie jest honorowane przez ZUS.


Oto szczegółowy program seminarium:


1. Jak rozliczać prywatne korzystanie z samochodów służbowych:

 • w 2015 r. (nowe ryczałtowe stawki miesięczne)?,
 • jak ustalać wartość w przypadku korzystania w niektórych dniach miesiąca,
 • kiedy prywatne korzystanie nie jest oskładkowane?,
 • czy koszt paliwa zawiera się w ryczałcie, czy też należy rozliczać go odrębnie?,
 • kiedy wydatki eksploatacyjne związane z korzystaniem prywatnym są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów?,
 • co jest korzystniejsze podatkowo: udostępnienie nieodpłatne czy odpłatne?


2. Świadczenia socjalne, w szczególności finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS):

 • zwolnienia od podatku,
 • wyłączenia z oskładkowania,
 • praktyczne problemy z ZUS.


3. Świadczenia dla członków zarządów i rad nadzorczych:

 • prywatne korzystanie z samochodów służbowych,
 • podatkowe skutki objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne przychodów członków rad nadzorczych.


4. Czy spotkania integracyjne są opodatkowane i oskładkowane:

 • jakie są przepisy podatkowe?,
 • interpretacje podatkowe i wyroki sądów administracyjnych,
 • co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)?


5. Podróże służbowe pracowników i innych osób

 • zakres zwolnienia od podatku i od składek,
 • określenie miejsca pracy w umowie o pracę w aspekcie odbywania podróży służbowej,
 • jakie wydatki zakład pracy musi uznać za wykonane w celu realizacji polecenia służbowego wyjazdu?


6. Zmiany w zwolnieniach podatkowych od 2015 r.:

 • dowóz pracowników do zakładu pracy autobusami,
 • jakie odszkodowania i zadośćuczynienia z zakresu prawa pracy będą zwolnione od podatku?,
 • wynagrodzenie za służebność przesyłu.


7. Nowe zasady ważności certyfikatów rezydencji bez określonego okresu ważności (od 2015 r.).


8. Nowy obowiązek przekazywania deklaracji i informacji za 2014 r. do urzędów skarbowych w formie elektronicznej:

 • w jakiej formie (pisemnej czy elektronicznej) korygować PIT-y za lata poprzednie?


9. Odpowiedzi na pytania.

 

TERMIN I MIEJSCE:
30 października 2015 r.
godz. 9.00 - 14.00, Warszawa, Pałac Konstancji - siedziba ISP, ul. Kaleńska 8
18 listopada 2015 r. godz. 10.00 - 15.00, Wrocław, Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, pl. Konstytucji 3 Maja nr 3


CENA:
Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w szkoleniu wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały


Szkolenie prowadzi:
Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Szkolenia

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od grupy ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do grupy ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania grupy ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia