KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

 

 

Warszawa 22 870 34 03
Kraków 12 423 23 00
Poznań 61 848 33 48
Katowice 32 259 71 50

 

 

 

 

Podatek od towarów i usług – kwiecień 2015 (Organizator – Oddział Śląski)

Wrocław, 27 marca 2015 r.

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Szanowni Państwo

 

W tym roku podatnicy podatku od towarów i usług muszą zmierzyć się z kilkoma niezależnymi pakietami zmian, które wprowadzają kolejne nowelizacje, w tym – co szczególnie znamienne – kompleksowa nowelizacja Ordynacji Podatkowej dotycząca w szczególnym zakresie tego podatku. W stosunku do zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług zostaną wprowadzone podwyższone odsetki za zwłokę wynoszące 200% stawki podstawowej, co w nowym świetle stawia prawo do korekty deklaracji, które w tym podatku będzie szczególnie dyskryminowane. W najbliższym czasie zakończy się proces legislacyjny powyższych zmian. Przedmiotem szkolenia będą również aktualne problemy dotyczące fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania tego podatku.

 


Oto szczegółowy program tego szkolenia:
1. Rozszerzenie zakresu zastosowania procedury VAT marża na sprzedaż majątku podatników, w tym zbycie środków trwałych (art. 120 ustawy).


2. Rozszerzenie zakresu opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w związku z prawem do odliczenia przy nabyciu części składowych do przekazywanych towarów (art. 7 ust. 2 ustawy).


3. Ograniczenie zwolnienia przedmiotowego w stosunku do dostawy towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy).


4. Fakturowanie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy (zmiana art. 17 stawy).


5. Utrata prawa do odliczenia w przypadku nabycia towarów i usług przez podmiot, do którego ma zastosowanie art. 108 ustawy.


6. Częściowe odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących użytkowania samochodów osobowych i innych pojazdów (art. 86a ustawy).


7. Korekta in plus podatku naliczonego w przypadku zbycia pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2015 r. (art. 90b ustawy).


8. Pełne odliczenie podatku w przypadku pojazdów zgłoszonych na podstawie VAT 26: co jest przyczyną niewielkiej ilości zgłoszeń?


9. Obowiązek zakupu i zastosowania kas rejestrujących od dnia 1 marca 2015 r. w przypadku stołówek pracowniczych oraz pakietów medycznych zakupionych przez pracodawcę – zasada i wyjątki.


10. Utrata prawa do odliczenia w przypadku zakupu towarów i usług, w tym zwłaszcza paliw silnikowych, kwestionowanych przez organy kontrolne - definicja zakupów w dobrej wierze.


11. Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie czynności nietypowych związanych z zastosowaniem krajowego „odwrotnego obciążenia” (faktury netto).


12. Dokumentowanie WNT i importu usług oraz zakupu towarów wymienionych w załączniku 11: czy możemy dalej wystawiać faktury wewnętrzne?


13. Ograniczenia w korygowaniu deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7R w związku z podwyższeniem stawki odsetek od zaległości podatkowych: kiedy obowiązuje 200% stawka?

 


Szkolenie poprowadzi:
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 23 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 18 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 13 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 33 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 


Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

  • najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
  • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
  • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz  5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 


Termin i miejsce:
27 marca 2015 r., Wrocław Hotel Qubus, ul. Św. Marii Magdaleny 2, godz. 11.00-16.00

 

 

CENA:
Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 83 zł za materiały.
Cena dla Naszych Stałych Klientów wynosi 320 zł oraz 83 zł za materiały.
Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 220 zł oraz 83 zł za materiały 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia