KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

All AdsKurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Zmiany w przepisach VAT, PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej po 1 stycznia 2018

Kluczowe zmiany systemu wspierania inwestycji w SSE oraz radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (Organizator Oddział Małopolski)

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych (Organizator Oddział Małopolski)

Budownictwo – wybrane problemy w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. (Organizator – Oddział Wielkopolski)

VAT w obrocie międzynarodowym – jak zminimalizować ryzyko podatkowe? (Organizator – Oddział Śląski)

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2018 i 2019 r. – elektronizacja akt osobowych, skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy zgodna z rodo. Warsztaty, wzory. (organizator – oddział Wielkopolski)

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2018 i 2019 r. – elektronizacja akt osobowych, skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy zgodna z rodo. Warsztaty, wzory. (organizator – oddział śląski)

Nowe obowiązki podatników VAT oraz podmiotów prowadzących rozliczenia tego podatku wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy –oraz obrona przed podzieloną płatnością (Organizator Oddział Wielkopolski)

Jak wywiązać się z obowiązków nałożonych na podmioty powiązane we wrześniu 2018 – obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne - wypełnienie Czy od 1 stycznia 2019 będzie kolejna rewolucja w cenach transferowych? (Organizator Oddział Małopolski)

Podatek od towarów i usług w roku 2018 i 2019 – zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w VAT, opodatkowanie bonów towarowych oraz praktyka stosowania płatności podzielonej (Organizator – Oddział Wielkopolski)

Nowe obowiązki podatników VAT oraz podmiotów prowadzących rozliczenia tego podatku wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy –oraz obrona przed podzieloną płatnością (Organizator Oddział Wielkopolski)

Wdrożenie RODO – warsztaty, wzory. Ochrona danych osobowych – przygotuj się na zmiany wprowadzone rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Organizator Oddział Małopolski)

Praktyczne skutki zmiany w VAT z 2018 i 2017 dla branży budowlanej – efekty uboczne podzielonej płatności -działania przeciwko konkurencji i utrata płynności finansowej, przyśpieszony termin wymiany kas rejestrujących (e-paragony) dla branży budowlanej, faktury do paragonów za materiały budowlane nowe zasady wystawiania (Organizator Oddział Małopolski)

Zmiany VAT październik oraz lipiec 2018 – podzielona płatność i jej efekty uboczne w praktyce czy i kiedy stosować, nowy rejestr podejrzanych podatników VAT, wymiana kas rejestrujących (e-paragony), wzorzec starannego podatnika według Ministerstwa Finansów, faktury marketingowe jako puste faktury (Organizator Oddział Małopolski)

Zmiany VAT październik oraz lipiec 2018 – podzielona płatność i jej efekty uboczne w praktyce czy i kiedy stosować, nowy rejestr podejrzanych podatników VAT, wymiana kas rejestrujących (e-paragony), wzorzec starannego podatnika według Ministerstwa Finansów, faktury marketingowe jako puste faktury (Organizator Oddział Małopolski)

Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach

Podatek od towarów i usług w roku 2018 i 2019 – zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w VAT, opodatkowanie bonów towarowych oraz praktyka stosowania płatności podzielonej (Organizator – Oddział Wielkopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – dokumentacja cen transferowych i inne zmiany - wrzesień 2018. Analiza w oparciu o nowe wzory zeznań i deklaracji (uwaga na nowelizacje i istotne interpretacje z czerwca 2018) (Organizator Oddział Wielkopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – radykalne zmiany 2018. Analiza w oparciu o nowe wzory zeznań i deklaracji (uwaga na zmiany w trakcie roku podatkowego) (Organizator Oddział Wielkopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – radykalne zmiany 2018. Analiza w oparciu o nowe wzory zeznań i deklaracji (uwaga na zmiany w trakcie roku podatkowego)

Podatek dochodowy od osób prawnych – radykalne zmiany 2018. Analiza w oparciu o nowe wzory zeznań i deklaracji (uwaga na zmiany w trakcie roku podatkowego)

Podatek dochodowy od osób prawnych – radykalne zmiany 2018. Analiza w oparciu o nowe wzory zeznań i deklaracji (uwaga na zmiany w trakcie roku podatkowego) (Organizator Oddział Śląski)

Dokumentacja w podatku VAT (Organizator Oddział Wielkopolski)

Nowe obowiązki podatników VAT oraz podmiotów prowadzących rozliczenia tego podatku wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy –oraz obrona przed podzieloną płatnością

Nowe obowiązki podatników VAT oraz podmiotów prowadzących rozliczenia tego podatku wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy –oraz obrona przed podzieloną płatnością

Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach (ORGANIZATOR – ODDZIAŁ ŚLĄSKI)

Podatek od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2019 r. (Organizator Oddział Wielkopolski)

VAT 2018 – podzielona płatność, kasy rejestrujące online, faktury do paragonów, należyta staranność

VAT 2018 – podzielona płatność, kasy rejestrujące online, faktury do paragonów, należyta staranność. (Organizator – Oddział Wielkopolski)

Podatek dochodowy od osób prawnych – radykalne zmiany 2018. Analiza w oparciu o nowe wzory zeznań i deklaracji (uwaga na zmiany w trakcie roku podatkowego) Organizator Oddział Wielkopolski)

Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności - ujednolicenie księgowań w zakresie podatku VAT

Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności - ujednolicenie księgowań w zakresie podatku VAT

Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności - ujednolicenie księgowań w zakresie podatku VAT

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – PROJEKTOWANE ZMIANY NA 2019 R. (Organizator Oddział Wielkopolski)

Nowe obowiązki podatników VAT oraz podmiotów prowadzących rozliczenia tego podatku wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy –oraz obrona przed podzieloną płatnością (Organizator Oddział Śląski)

Nowe obowiązki podatników VAT oraz podmiotów prowadzących rozliczenia tego podatku wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy –oraz obrona przed podzieloną płatnością (Organizator Oddział Małopolski)

Zmiany w zatrudnieniu w 2018 i 2019 roku. Praktyczne warsztaty na kazusach (ORGANIZATOR – ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI)

Z VAT czy bez vat woświacie - przygotowanie do zamknięcia roku 2018 a zasady poboru opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetoweszkół i przedszkoli

Z VAT czy bez vat woświacie - przygotowanie do zamknięcia roku 2018 a zasady poboru opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetoweszkół i przedszkoli

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od grupy ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do grupy ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania grupy ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia