KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r. oraz podsumowanie zmian na rok 2018. (Organizator – Oddział Śląski)

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Szanowni Państwo,

 

Nadal dyskutowane są konstrukcyjne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych, które wprowadzono w 2018 r. a tymczasem Sejm RP już uchwalił kolejne przełomowe zmiany na 2019 r. tym podatku. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku publikowane w ostatnich tygodniach. Szczegółowej ocenie poddane zostaną przepisy przejściowe do najnowszych zmian.
 

Plan szkolenia

I. Uchwalone zmiany na 2019 r. – uwaga na przepisy przejściowe
 1. Nowe zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing);
 2. Nowa 9 % stawka podatku zamiast stawki 15 % - kto zyska 9 % a kto straci 15 %?
 3. Podatek wyjścia (exit tax).
 4. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
 5. Uregulowanie zasad opodatkowania transakcji w zakresami obrotu walutami wirtualnymi.
 6. nowe zasady definiowania podmiotów powiązanych i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 7. prawo do korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła od dywidend, należności licencyjnych, odsetek oraz w przypadku zapłaty za usługi niematerialne;
 8. Zmiana definicji małego podatnika.

II. Wprowadzenie podziału na źródła przychodów – jak stosować konstrukcyjną zmianę bez precedensu w 2018 r.
 1. Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.
 2. w jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł?
 3. Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – nowa proporcja?
 4. Jak rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych na nowych zasadach?
 

III. Wyłączenia z kosztów w 2018 r. z uwzględnieniem bieżących interpretacji
 1. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
 2. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 3. Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach (bez wyłączeń wydatków z kosztów)?
 4. Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (ważne zmiany dotyczące kosztów związanych ze zbyciem, umorzeniem  wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwotami nieściągalnymi, darowiznami, etc.)

IV. Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.
 1. podwyższenie limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie do kosztów uzyskania przychodów,
 2. zmiana definicji wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 3. wprowadzenie jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątku na nowych zasadach dla każdego podatnika,
 4. dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) – uwaga na brak przepisów przejściowych!
 5. zmiana zasad amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (przeciwdziałanie amortyzacji wartości utworzonych uprzednio przez podatnika);

V. Nowy podatek dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych po zmianach na 2019 r.
 1. Kto jest zobowiązany do zapłaty nowego podatku od własności nieruchomości rozliczanego w ramach CIT w 2018 a kto będzie zobowiązany w 2019 r.?!
 2. Analiza kontrowersji związanych z nowym podatkiem od nieruchomości na podstawie najnowszych wyjaśnień MF.

 


 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 Szkolenie prowadzi:
Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 TERMIN, MIEJSCE:

10 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 14.30, Wrocław, hotel Sofia , ul. Piłsudskiego 104
23 stycznia 2019 r., godz. 10:00-14:30, Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59
7 lutego 2019 r., godz. 10:00-14:30, Gliwice, Hotel Silvia Gold, ul. Studzienna 8

 


 

 CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.


Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia

 

 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od grupy ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do grupy ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania grupy ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia