KONTAKT DO DZIAŁU SZKOLEŃ

Warszawa 22 517 30 90 Kraków 12 423 23 00 Poznań 61 848 33 48 Katowice 32 259 71 50

Bilansowe zamknięcie roku 2018

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Adresaci – główni księgowi, dyrektorzy finansowi oraz pracownicy służb finansowo księgowych przygotowujących lub uczestniczących w przygotowaniu sprawozdania finansowego – głownie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy biur rachunkowych
Zakres szkolenia:
1. Struktura sprawozdania – omówienie poszczególnych elementów (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach)
 
2. Nadrzędne zasady rachunkowości  
3. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego
4. Zmiana zasad polityki rachunkowości KSR nr 7
5. Wycena wybranych elementów sprawozdania

  • środki trwałe
  • inwestycje
  • rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
  • zapasy
  • tworzenie rezerw
  • leasing
  • odroczony CIT
  • prezentacja wyniku finansowego


6. Harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia ksiąg
7. Inwentaryzacja jako podstawa jakości sprawozdania finansowego
 
8. Uzgodnienie sald
9. Zamknięcie ksiąg
 
10. Obowiązek badania sprawozdania
11. Uproszczenia w ewidencji i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro
12. Podstawy analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych i ich interpretacja oraz prezentacja w informacji dodatkowej
13. Podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
14. Ogłaszanie sprawozdania
15. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji księgowej
16. Odpowiedzialność karna
17. Etyka zawodowa
 
18. Zmiany w rachunkowości w 2018 r.

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Szkolenie prowadzi:
dr Mariusz Sokolek - stały współpracownik ISP w zakresie szkoleń, wieloletni wykładowca Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych z zakresu rachunkowości, wykładowca kursu dla księgowych, asystent w Katedrze Rachunkowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Finansów i Rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, właściciel Kancelarii Księgowej, doświadczony wykła­dowca prawa bilansowego i podatkowego, autor wielu publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych.

 


TERMIN, MIEJSCE:
11 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Lublin, hotel Victoria”, ul. Narutowicza 58/60
22 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Poznań, IOR, ul. Władysława Węgorka 20
29 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Gdańsk, Hotel Hanza, ul. Tokarska 6

12 lutego 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

 


CENA:
Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami
Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł wraz z materiałami

 


 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pobierz formularz zgłoszenia:    PDF   DOC

Newsletter

Wybierz listę subskrypcji na którą chcesz się zapisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, akceptuję treść regulaminu i wyrażam zgodę na otrzymywanie od grupy ISP wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych należących do grupy ISP dla celów marketingu bezpośredniego.
Powyższe działania grupy ISP nigdy nie będą się odbywały na koszt odbiorcy.
do góry
Agencja interaktywna Migomedia