Serwis Akcyzowy Instytutu Studiów Podatkowych

Subskrybcja

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym udostępniamy Czytelnikom pierwszy numer naszego Serwisu poświęconego wyłącznie podatkowi akcyzowemu. Od marca tego roku będzie się on ukazywać na początku każdego miesiąca, omawiając szczegółowo wszystkie istotne problemy tego podatku, z podziałem na poszczególne branże: wyroby energetyczne, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz samochody osobowe. Nasz miesięcznik, będący już drugim dodatkiem elektronicznym do „Biuletynu Doradztwa Podatkowego”, który od prawie 22 lat jest wydawany w wersji papierowej przez Instytut Studiów Podatkowych, adresowany jest do wszystkich Czytelników, którzy są zainteresowani tym podatkiem. Instytut posiada bogaty dorobek wiedzy na ten temat: m.in. od ponad 15 lat jest wydawany komentarz do ustawy o podatku akcyzowym zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Udostępniamy również artykuły, które ukazały się w poprzednim roku na temat akcyzy w naszym wydawnictwie.

 

Zapraszamy Czytelników do udziału w tworzeniu naszego miesięcznika: czekamy na Państwa uwagi i sugestie ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).


Prof. Witold Modzelewski

 

Najnowsze wydanie

Uszczelnienie akcyzy dopiero w 2020 r.?

Bardzo skromne (oględnie określone) sukcesy fiskalne w podatku akcyzowym w tym i w poprzednich dwóch latach (wykonanie dochodów za 9 miesięcy wynosi 52 mld zł, prognoza 70 mld zł)u (…) Czytaj więcej >>>

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Artykuł 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym reguluje wysokość stawek akcyzy na wyroby energetyczne w Polsce, zarówno na paliwa silnikowe (...) Czytaj więcej >>>

Zmiany regulacji podatku akcyzowego w projekcie ustawy z 25 września 2018 r. o uproszczeniach dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

W dniu 25 września 2018 r. złożony został do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców (...) Czytaj więcej >>>

Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją na potrzeby podatku akcyzowego

Z dniem 19 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów Czytaj więcej >>>

Pełny spis treści >>>

 

Wszystkie wydania serwisu
 
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 9/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 8/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 7/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 6/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 5/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 4/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 3/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 2/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Nr. 1/2018 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Grudzień 2017 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Listopad 2017 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Październik 2017 - Czytaj więcej >>>
Akcyza i Podatek Akcyzowy - Serwis ISP - Czerwiec 2017 - Czytaj więcej >>> 

 


 

  1. Korzystanie z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie. Użytkownik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć się przed taką możliwością, w szczególności poprzez używanie legalnego oprogramowania systemu teleinformatycznego oraz aktualnego oprogramowania antywirusowego. Jednocześnie ISP informuje, że stosowanie zabezpieczeń nigdy nie daje całkowitego bezpieczeństwa. ISP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez szkodliwe oprogramowanie przenoszące się drogą elektroniczną.
  2. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe lub mogące powstać w związku z zawartością Biuletynu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. 
  3. W szczególności ISP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią serwisów. 
  4. W szczególności ISP nie odpowiada za skutki podania w serwisach informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością. ISP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się Użytkowników do opinii wyrażonych w Biuletynie.
  5. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisów, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów.
  6. Opinie przekazywane w Biuletynie mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują indywidualne stanowisko autorów.
  7. Świadczenie Usługi nie jest świadczeniem usług doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego.
  8. Autorzy tekstów zamieszczonych w Biuletynie nie ponoszą w stosunku do Użytkownika żadnej odpowiedzialności. Postanowienia ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio.
  9. Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Biuletynie bez wyraźnej zgody ISP, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez ISP rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy Biuletynu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód powstałych w ISP.
  10. Prawa autorskie do wszystkich tekstów zamieszczonych w Biuletynie posiada ISP i podlegają one ochronie prawnej.   
do góry
Agencja interaktywna Migomedia