Studencki Portal Podatkowy

 

Drodzy Czytelnicy,

 

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, od bieżącego wydania Serwis Doradztwa Podatkowego zostanie rozszerzony o Studencki Portal Podatkowy. Jest on adresowany przede wszystkim do Słuchaczy wykładów, Uczestników konwersatoriów oraz seminariów prowadzonych przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego oraz innych Pracowników i Współpracowników Instytutu. Zajęcia te odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim, Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej oraz innych Uczelniach. Na Portalu będą zamieszczane materiały dydaktyczne, opracowania źródłowe oraz dokumenty wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Każdy Student będzie mógł zapoznać się z nimi oraz pobrać je dla własnych potrzeb.


Studencki Portal Podatkowy będzie również publikował artykuły oraz opracowania, których autorami są Studenci zainteresowani tą problematyką.


Wszystkich Autorów, którzy chcą opublikować swój tekst prosimy o przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Redakcja Serwisu

 


     

Wstęp do nauki prawa podatkowego

 

Materiały źródłowe do przedmiotu - POBIERZ PLIK


 

Materiał dydaktyczny dla Studentów XV edycji PSPiPP

 

 

Materiały VAT - POBIERZ PLIK


 

System podatkowy

 

Materiały pomocnicze

 

Charakterystyka opłaty reklamowej - POBIERZ PLIK

 

Nowy podatek bankowy od 1 lutego 2016 r. - POBIERZ PLIK

 

Opłata adiacencka oraz opłata planistyczna w aktualnym stanie prawnym (od stycznia 2016 r.) - POBIERZ PLIK

 

Plan reformy podatku VAT w Unii Europejskiej - POBIERZ PLIK

 

Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania - POBIERZ PLIK

 

Uchwała NSA z dnia 6 czerwca 2016 r. (II FPS 2/16) - POBIERZ PLIK

 

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym - POBIERZ PLIK

 

Założenia projektu ustawy z dnia 1 czerwca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, tzw. „ustawy hipermarketowej” - POBIERZ PLIK

 

Zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016 dotyczące cen transferowych - POBIERZ PLIK

 

Zmiany w niedostatecznej kapitalizacji w podatku dochodowym od dnia 1 stycznia 2015 r. - POBIERZ PLIK

 

Wątpliwe interpretacje sądowe nie mogą być podstawą zmian w VAT - POBIERZ PLIK


 

Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego

 

Materiały pomocnicze

 

Czy klauzula przeciw unikaniu opodatkowania jest potrzebna? - POBIERZ PLIK

Czy można opodatkować na podstawie obecnej ustawy o VAT zdarzenia, które miały miejsce przed jej wejściem w życie? - POBIERZ PLIK

Czy prawo podatkowe stanowione jest w interesie publicznym? - POBIERZ PLIK

 

Czy tworzenie przepisów podatkowych jest procesem w pełni legalnym? - POBIERZ PLIK

 

Interpretacja Ministra Finansów - POBIERZ PLIK

 

Nieodpłatne świadczenia zakładów pracy, a przychód pracownika w świetle orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego - POBIERZ PLIK

 

Nikt nie ma prawa wydawać „prawotwórczych wyroków” w dziedzinie podatkowej - POBIERZ PLIK

 

Trzeba szanować poglądy prawne obywateli, a zwłaszcza podatników - POBIERZ PLIK

 

Uchwała NSA z dnia 6 czerwca 2016 r. (II FPS 2/16) - POBIERZ PLIK

 

Urzędowe interpretacje podatkowe - wynaturzona koncepcja, z którą czas skończyć - POBIERZ PLIK

 

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. wprowadzająca klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania - POBIERZ PLIK

 

Wątpliwe interpretacje sądowe nie mogą być podstawą zmian w VAT - POBIERZ PLIK


 

Podatki Majątkowe

 

Materiały pomocnicze

 

Opłata adiacencka oraz opłata planistyczna w aktualnym stanie prawnym (od stycznia 2016 r.) - POBIERZ PLIK

Podstawowe założenia centralnego rejestru faktur - POBIERZ PLIK

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym - POBIERZ PLIK


 

Materialne prawo podatkowe w działalności gospodarczej

 

Termin egzaminu i zaliczenia:
20 czerwca 2016 r., godz. 16.30, sala 212 Collegium Iuridicum 3

 

Materiały pomocnicze

 

 

Charakterystyka nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. - POBIERZ PLIK

Czy każdy podatnik VAT musi – aby być podatnikiem – „samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą”? - POBIERZ PLIK

Czy klauzula przeciw unikaniu opodatkowania jest potrzebna? - POBIERZ PLIK

 

Czy na pewno gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT? - POBIERZ PLIK

 

Dlaczego trzeba szybko uchwalić nową ustawę o VAT - POBIERZ PLIK

 

Karuzele wyłudzeń VAT-u kręcą się dalej - POBIERZ PLIK

 

Mechanizm podzielnej płatności w podatku od towarów i usług (split payment ) – projekt z dnia 24 listopada 2015 r. - POBIERZ PLIK

 

Nowe zasady dotyczące przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2016 r. - POBIERZ PLIK

 

Nowy podatek bankowy od 1 lutego 2016 r. - POBIERZ PLIK

 

Odliczenie podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez podmiot uznany za nieistniejący w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r., w sprawie C‑277/14 - POBIERZ PLIK

 

Plan reformy podatku VAT w Unii Europejskiej - POBIERZ PLIK

 

Podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych – czas decyzji - POBIERZ PLIK

 

Podatnik VAT - definicja - POBIERZ PLIK

 

Skutki niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 czerwca 2016 r., w sprawie C-418/14 - POBIERZ PLIK

 

Trzeba szanować poglądy prawne obywateli, a zwłaszcza podatników - POBIERZ PLIK

 

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym - POBIERZ PLIK

 

Wątpliwe interpretacje sądowe nie mogą być podstawą zmian w VAT - POBIERZ PLIK

 

Wyroki TSUE oraz uchwały NSA dotyczące ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - POBIERZ PLIK

 

Wilgotny tytoń a podatek akcyzowy - POBIERZ PLIK

 

Założenia projektu ustawy z dnia 1 czerwca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, tzw. „ustawy hipermarketowej”. - POBIERZ PLIK

 

Zmiany w niedostatecznej kapitalizacji w podatku dochodowym od dnia 1 stycznia 2015 r. - POBIERZ PLIK

 

Możliwość zaliczenia płatności gotówką powyżej 15 tysięcy złotych do kosztów uzyskania przychodów – zmiany w przepisach o podatkach dochodowych - POBIERZ PLIK


 

Przedmiot: Wprowadzenie do podatków majątkowych - podatki majątkowe (PFIS)

 

Problematyka budowli w orzecznictwie NSA w podatku od nieruchomości - POBIERZ PLIK


 

 Przedmiot: Materialne prawo podatkowe


Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier (PFIS)

 

Wyrób akcyzowy – refleksje teoretyczno-prawne - POBIERZ PLIK


 
Przedmiot: Podatki majątkowe

Prowadzący: prof. dr. hab. Witold Modzelewski

Kierunek: Prawo Finansowe i Skarbowość, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - rok II. Materiały dydaktyczne dla studentów obowiązujące do egzaminu.

Materia obowiązująca na egzaminie: wykład, problematyka omawiana na ćwiczeniach, źródła prawa dotyczące aktualnego stanu prawnego w zakresie podatków majątkowych oraz poniższe materiały dydaktyczne
 

Nowy podatek bankowy od 1 lutego 2016 r. - POBIERZ PLIK

Podatek od nieruchomości w judykaturze - POBIERZ PLIK

Opłata adiacencka oraz opłata planistyczna w aktualnym stanie prawnym (od stycznia 2016 r.) - POBIERZ PLIK

 

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym- POBIERZ PLIK

 

Charakterystyka opłaty reklamowej - POBIERZ PLIK

 

Majątek, jako przedmiot opodatkowania w orzecznictwie Trybunału Kon-stytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych - POBIERZ PLIK


 

Prawo Finansowe i Skarbowość

Wykład:
Podatki majątkowe

Prowadzący:
Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok akademicki:
2015/2016

 

Podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - POBIERZ PLIK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - POBIERZ PLIK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej - POBIERZ PLIK


Podatek rolny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - POBIERZ PLIK


Podatek od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - POBIERZ PLIK

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn - POBIERZ PLIK

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych - POBIERZ PLIK

 


Podatek bankowy

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
POBIERZ PLIK

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
POBIERZ PLIK

 

Podatek węglowodorowy

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
POBIERZ PLIK

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego
POBIERZ PLIK

 

 

 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
POBIERZ PLIK

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
POBIERZ PLIK

 


 

Materiały pomocnicze dla Studentów PFiS
 

Przedmiot: Wstęp do teorii podatków i prawa podatkowego


Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski
 

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8022.44.2015 MINISTRA FINANSÓW

POBIERZ PLIK

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

POBIERZ PLIK


 


Podmiot: Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek hazardowy

Wykład: Semestr 2, Prawo finansowe i skarbowość

Prowadzący:
Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok akademicki: 2015/2016

 

 

Źródła mające na celu przygotowanie do egzaminu.

Studenci mają obowiązek opanować materiał przedstawiony na wykładzie, oraz wynikający z następujących źródeł:

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług - POBIERZ PLIK

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - POBIERZ PLIK

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - POBIERZ PLIK

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - POBIERZ PLIK

 

Najnowsze deklaracje:

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług  - POBIERZ PLIK

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy - POBIERZ PLIK

 

Wybrane artykuły:
- Artykuł nr. 1 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 2 - POBIERZ PLIK
- Artykuł nr. 3 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 4POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 5 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 6 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 7 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 8
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 9 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 10 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 11
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 12 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 13
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 14 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 15 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 16
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 17POBIERZ PLIK

 

 


 

Wykład specjalizacyjny

Wstęp do prawa podatkowego

Prowadzący:
prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok akademicki:
2015/2016

Wydział Prawa i Administracji UW

 

1. Fragmenty książek:


a) O podatkach stanowionych i stosowanych

 

Rozdział I
- Artykuł nr. 1 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 2 - POBIERZ PLIK
- Artykuł nr. 5 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 6POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 10 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 21 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 22 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 23
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 26 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 28 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 29
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 34 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 42
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 43 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 45 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 47
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 49POBIERZ PLIK

 

Rozdział II
- Artykuł nr. 1 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 2 - POBIERZ PLIK
- Artykuł nr. 3 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 4POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 5 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 6 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 8 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 9
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 10 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 20 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 21
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 23 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 24
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 26 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 34 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 35
- POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 36 - POBIERZ PLIK

 

Rozdział III
- Artykuł nr. 1 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 3 - POBIERZ PLIK
- Artykuł nr. 4 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 10POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 12 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 16 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 17 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 18
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 21 - POBIERZ PLIK

 

b) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego
- Rozdział I - POBIERZ PLIK
- Rozdział II - POBIERZ PLIK
- Rozdział III - POBIERZ PLIK
- Rozdział IV
POBIERZ PLIK
- Rozdział V - POBIERZ PLIK
- Rozdział VII - POBIERZ PLIK
- Rozdział VIII - POBIERZ PLIK
- Rozdział X
POBIERZ PLIK
- Rozdział XI - POBIERZ PLIK
- Rozdział XVII - POBIERZ PLIK
- Rozdział XVIII
POBIERZ PLIK

 

 

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8022.44.2015 MINISTRA FINANSÓW

POBIERZ PLIK


   

Warszawa, 8 września 2015 r.Uwaga Studenci wykładu specjalizacyjnego
„Materialne prawo podatkowe działalności gospodarczej”

Zaliczenie i egzamin z tego przedmiotu odbędzie się
w poniedziałek 14 września 2015 r. godz. 16.00
w sali 2.12 Collegium Iuridicum III ul. Oboźna 6

W tym terminie można również zaliczyć przedmiot
„Wstęp do nauki prawa podatkowego”


Prof. dr hab. Witold Modzelewski

   

 

Domniemanie legalnego źródła przychodów uregulowane w art. 2 ust. 6 u.p.d.o.f.

 

POBIERZ PLIK


 

Materiał dydaktyczny dotyczący przedmiotu "System podatkowy CSST"

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok Akademicki 2014/2015 r.

 

1. Fragmenty książek:

a) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego


- Rozdział I - POBIERZ PLIK

- Rozdział II - POBIERZ PLIK

- Rozdział III - POBIERZ PLIK

- Rozdział IV
POBIERZ PLIK

- Rozdział V - POBIERZ PLIK

- Rozdział VII - POBIERZ PLIK

- Rozdział VIII - POBIERZ PLIK

- Rozdział X
POBIERZ PLIK

- Rozdział XI - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVII - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVIII
POBIERZ PLIK


b) Materialne Prawo Podatkowe - Zeszyt 197

- Rozdział III - POBIERZ PLIK

- Rozdział IV - POBIERZ PLIK

- Rozdział V - POBIERZ PLIK


2. Lektura zalecana:

Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego - Zeszyt 241


3. Materiały szkoleniowe:

ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. PROBLEMY SPORNE.
POBIERZ PLIK

PROBLEMATYKA OPODATKOWANIA MAJĄTKU. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
POBIERZ PLIK

PROBLEMATYKA PODATKU AKCYZOWEGO W PRAWIE POLSKIM.
POBIERZ PLIK

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
POBIERZ PLIK


 

 

Materiał dydaktyczny dla Studentów XIII edycji PSPiPP
 


Przedmioty:
Wprowadzenie do podatków majątkowych

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

 

Problematyka opodatkowania majątku. Zagadnienia praktyczne

POBIERZ PLIK


 

Materiały pomocnicze dla Studentów PFiS
 
Rok:
I

Przedmiot: Wstęp do teorii podatków i prawa podatkowego


Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

 

Stanowienie, stosowanie i wykładnia prawa podatkowego

POBIERZ PLIK

 

 

Zasady Należytej legislacji podatkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

POBIERZ PLIK


 

Mateusz Pietranek - Stawka podatku VAT na dostawę książek w formie elektronicznej  „ebook”  w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE

 

POBIERZ PLIK


 

Przedmiot: Materialne Prawo Podatkowe

Materiał pomocniczy dla słuchaczy

 

POBIERZ PLIK


 

Mateusz Baczyński - Odliczenie pełnego VAT od samochodu wymaga pełnej ewidencji

 

POBIERZ PLIK


 

UWAGA!

 

Egzamin (zaliczenie) z przedmiotu Wstęp do podatków i Prawo Podatkowe odbędzie się 3 lutego br. (wtorek) o godzinie 18.00 w sali A3 na ul. Lipowej

 

 

 


 
Wykład specjalizacyjny

Wstęp do prawa podatkowego

Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok akademicki: 2014/2015

Wydział Prawa i Administracji UW


 

Komunikat dla studentów

Wykaz źródeł ogłoszony na niniejszym portalu dla tego przedmiotu obowiązujący w poprzednim roku akademickim jest w pełni aktualny. Zaliczenie lub egzamin odbędzie się w dniu 3 lutego w godzinach popołudniowych: komunikat w tej sprawie zostanie podany w najbliższych dniach. W dniu 26 stycznia o godz. 18.30 w Sali A odbędzie się zerówka z tego przedmiotu.

Witold Modzelewski


 

Kierunek: Prawo Finansowe i Skarbowość Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki: 2014 / 2015

Przedmiot: Wstęp do podatków i prawa podatkowego

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

 


Wykaz materiałów:


1) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego


- Rozdział II - POBIERZ PLIK

- Rozdział IV - POBIERZ PLIK

- Rozdział V - POBIERZ PLIK

- Rozdział VII
POBIERZ PLIK

 

- Rozdział VIIIPOBIERZ PLIK

 

- Rozdział X POBIERZ PLIK

 

- Rozdział XIPOBIERZ PLIK

 


2) Wybór artykułów


a) Czy umiemy racjonalnie tworzyć prawo podatkowe? Część I
POBIERZ PLIK


b) Indywidualne interpretacje urzędowe przepisów prawa podatkowego jako przyczyna wzrostu represyjności karnoskarbowej
POBIERZ PLIK


c) Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu systemu podatkowego
POBIERZ PLIK


d) Ewolucja podatków dochodowych - czynniki destrukcji
POBIERZ PLIK


g) Co zmienić w Ordynacji podatkowej?
POBIERZ PLIK

 

 

 

3) Materiały dydaktyczne


a) Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2013 r. II KK 20/13 – sankcja podatkowa za wystawienie „pustej” faktury
POBIERZ PLIK

 


b) Wyroki NSA na temat odsetek za zwłokę, ze szczególnym uwzględnieniem „rabatów odsetkowych” z tytułu korekty deklaracji
POBIERZ PLIK

 


c) Zastosowanie art. 286 k.k. do przestępstw mających na celu wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług
POBIERZ PLIK

 


d) Zmiana linii orzeczniczej dotyczącej poglądu przedawnienia terminu zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę
POBIERZ PLIKg) Zmiany dotyczące wprowadzenia nowych stawek odsetek za zwłokę: 50% stawki podstawowej oraz 200% stawki podstawowej (art. 56a – 56c)
POBIERZ PLIKWyrok z dnia 18 listopada 2014 r. Sygn. akt K 23/12*
POBIERZ PLIK

 


 
Materiały dla Słuchaczy XIII edycji PSPiPP
 
Przedmioty: Wprowadzenie do podatków obrotowych oraz Podatek od towarów i usług

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

POBIERZ PLIK

 

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

POBIERZ PLIK

 

 

Rozporządzenie Rady (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

POBIERZ PLIK

 

 

 

WYKAZ ARTYKUŁÓW:

 

Interpretacje urzędowe dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia.

POBIERZ PLIK

 

Gmina oraz gminne jednostki budżetowe w podatku od towarów i usług – materiały

POBIERZ PLIK

 

Art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług – wybrane interpretacje urzędowe

POBIERZ PLIK

 

List do podatników vat ws. Zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami

POBIERZ PLIK

 

Przegląd wyroków tsue dotyczących podatku od towarów i usług

POBIERZ PLIK

 

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług – 1 kwietnia 2015 r.

POBIERZ PLIK


Uchwały NSA dotyczące ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

POBIERZ PLIK

POBIERZ PLIK


 

 

Materialne Prawo Podatkowe

 

Rok akademicki: 2014 / 2015


Termin egzaminu: Zaliczenie albo egzamin odbędzie się dnia 22 czerwca o godzinie 17/30 w sali A2 (Lipowa 4) 

Materiały obowiązujące na egazaminie:

 

1) Wykłady

 

2) ZALECANY PODRĘCZNIK : Książka pt. "Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego" (pod red. W. Modzelewskiego, Warszawa 2014)3) Wykaz artykułów:

Bezprecedensowy przyrost długu publicznego skutkiem demontażu systemu podatkowego

POBIERZ PLIKDwudziestolecie podatku od towarów i usług: najgłębszy kryzys efektywności fiskalnej

POBIERZ PLIKPodatki dochodowe: ocena ewolucji, przyczyny kryzysu, kierunki zmian


POBIERZ PLIKPodatki dochodowe w Polsce: lata 2008-2012 (tezy raportu)

POBIERZ PLIKPodatki obrotowe w Polsce w latach 1994‑2012

POBIERZ PLIKWątpliwości wokół uchwały NSA dotyczącej rachunku proporcji

POBIERZ PLIKWpływ zdarzeń będących poza przedmiotem podatku na powstanie podatku naliczonego

POBIERZ PLIKWyłudzanie zwrotów oraz uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – przyczyny i skala zjawiska

POBIERZ PLIK

 

Czy zwolniona od podatku dostawa towarów używanych daje prawo do odliczenia?

POBIERZ PLIK

 


 
Materiały pomocnicze dla Słuchaczy PSPiPP – XIII edycja  

Stanowienie, stosowanie i wykładnia prawa podatkowego

POBIERZ PLIK

 

PROBLEMATYKA OPODATKOWANIA MAJĄTKU. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

POBIERZ PLIK

     

Materiał dla Studentów z przedmiotu "Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego"

Wykład specjalizacyjny.

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Rok akademicki:
2013/2014

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

Zaliczenie oraz egzamin odbędzie się dnia 11 lutego 2014 r. o godzinie 16.30 w sali A2, ul. Lipowa

 

Lista osób, które uczęszczały na wykład - ZOBACZ

 

 

 

Materiał szkoleniowy:

Stanowanie, stosowanie i wykładnia prawa podatkowego

POBIERZ PLIK

 

1. Wybór artykułów - Prof. dr hab. Witold Modzelewski:

 

Bezprecedensowy przyrost długu publicznego skutkiem demontażu systemu podatkowego
POBIERZ PLIK

 

Dwudziestolecie podatku od towarów i usług: najgłębszy kryzys efektywności fiskalnej
POBIERZ PLIK

 

Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami: kto następny – spółka cywilna?
POBIERZ PLIK

 

Odwrotne obciążenie przyczyną patologizacji podatku od towarów i usług
POBIERZ PLIK

 

Podatki dochodowe w Polsce: lata 2008-2012 (tezy raportu)
POBIERZ PLIK

 

Podatki obrotowe w Polsce w latach 1994‑2012
POBIERZ PLIK

 

Tworzenie przepisów materialnego prawa podatkowego: problemy podstawowe
POBIERZ PLIK

 

Rok 2012 - rekordowe wyłudzenia zwrotów podatków
POBIERZ PLIK

 

Wątpliwości wokół uchwały NSA dotyczącej rachunku proporcji
POBIERZ PLIK

 

Wyłudzanie zwrotów oraz uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – przyczyny i skala zjawiska
POBIERZ PLIK

 

Wpływ zdarzeń będących poza przedmiotem podatku na powstanie podatku naliczonego
POBIERZ PLIK

 

Czy zwolniona od podatku dostawa towarów używanych daje prawo do odliczenia?
POBIERZ PLIK

 

 

2. Fragmenty książek:

 

1) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego

- Rozdział I-XI - POBIERZ PLIK

- Rozdział XIV - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVII - POBIERZ PLIK

- Rozdział XIX
POBIERZ PLIK

 

2) O podatkach stanowionych i stosowanych

 

Ucieczka od sprawowania władzy w podatkach?
POBIERZ PLIK

 

Czy jako władza publiczna umiemy podwyższać podatki?
POBIERZ PLIK

 

Jak karać za naruszenie przepisów podatkowych?
POBIERZ PLIK

 

Polityka podatkowa sprzed dwudziestu lat
POBIERZ PLIK

 

Jak ratować dochody budżetu państwa
POBIERZ PLIK

 

Czy zmiana podstawy opodatkowania rodzi obowiązek podatkowy?
POBIERZ PLIK

 

Czy nazwa handlowa towaru (usługi), inna od użytej przez ustawodawcę na potrzeby ustalenia stawki obniżonej (zwolnienia), decyduje o zastosowaniu stawki podstawowej?
POBIERZ PLIK

 

Czy umiemy racjonalnie tworzyć prawo podatkowe?
POBIERZ PLIK

 

Podatkowe urojenia
POBIERZ PLIK

 

Czy to tylko ogłupianie podatników?
POBIERZ PLIK

 

Słowo na dwudziestolecie
POBIERZ PLIK

 

Jeszcze raz o demontażu systemu podatkowego: tolerowane fikcje
POBIERZ PLIK

 

W głowie się nie mieści
POBIERZ PLIK

     
Wykaz przykładowych problemów egzaminacyjnych z zakresu przedmiotu System podatkowy:  
 1. Różnica między pojęciem podatku i daniny publicznej;
 2. Definicja podatku i opłaty będących dochodami budżetowymi;
 3. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych;
 4. Podmioty podatkowe: różnica między płatnikiem a inkasentem;
 5. Klasyfikacja zdarzeń będących przedmiotem opodatkowania;
 6. Klasyfikacja rodzajów opodatkowania;
 7. Różnica między progresywnym charakterem podatku a progresją stawki podatku;
 8. Rodzaje zobowiązań podatkowych;
 9. Pojęcie zaległości podatkowej;
 10. Rodzaje nadpłat- zasady dokonywania zwrotu;
 11. Odpowiedzialność podatkowa z tytułu zaległości podatkowej- zasady ogólne;
 12. Pojecie przychodu dla potrzeb podatku od towarów i usług;
 13. Kumulacja podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych;
 14. Zasada współmierności przychodów i kosztów;
 15. System podatków pośrednich: podatek od towarów i usług, akcyza, PCC;
 16. Rodzaje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 17. Klasyfikacja podatków majątkowych;
 18. Przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości;
 19. Podatki od nadzwyczajnych przyrostów majątkowych.

 

Uwaga!


Egzamin z przedmiotu prowadzonego przez Prof. dr hab. Witold Modzelewskiego odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 w sali A3, ul. Lipowa 4.

   

 
Materiał dydaktyczny dotyczący przedmiotu "System podatkowy CSST"

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok Akademicki 2012/2013 r.
  1. Fragmenty książek:

a) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego


- Rozdział I - POBIERZ PLIK

- Rozdział II - POBIERZ PLIK

- Rozdział III - POBIERZ PLIK

- Rozdział IV
POBIERZ PLIK

- Rozdział V - POBIERZ PLIK

- Rozdział VII - POBIERZ PLIK

- Rozdział VIII - POBIERZ PLIK

- Rozdział X
POBIERZ PLIK

- Rozdział XI - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVII - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVIII
POBIERZ PLIK


b) Materialne Prawo Podatkowe - Zeszyt 197

- Rozdział III - POBIERZ PLIK

- Rozdział IV - POBIERZ PLIK

- Rozdział V - POBIERZ PLIK


2. Lektura zalecana:

Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego - Zeszyt 241


3. Materiały szkoleniowe:

ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. PROBLEMY SPORNE.
POBIERZ PLIK

PROBLEMATYKA OPODATKOWANIA MAJĄTKU. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
POBIERZ PLIK

PROBLEMATYKA PODATKU AKCYZOWEGO W PRAWIE POLSKIM.
POBIERZ PLIK

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
POBIERZ PLIK


 
Materiał dydaktyczny dotyczący przedmiotu "Materialne Prawo Podatkowe"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok Akademicki 2012/2013 r.

  Wybór artykułów - Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Charakterystyka zmian w materialnym prawie podatkowym w latach 2008-2011 (część I)
POBIERZ PLIK

Popsucie podatków – udana operacja
POBIERZ PLIK

Nowelizacje optymalizacyjne ustaw materialnego prawa podatkowego – istota problemu
POBIERZ PLIK

Indywidualne interpretacje urzędowe przepisów prawa podatkowego jako przyczyna wzrostu represyjności karnoskarbowej
POBIERZ PLIK

Pięć głównych zabobonów podatkowych
POBIERZ PLIK

Odwrotne obciążenie przyczyną patologizacji podatku od towarów i usług
POBIERZ PLIK

Wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu – przesłanki powstania podatku naliczonego
POBIERZ PLIK

Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu systemu podatkowego
POBIERZ PLIK

 
WSTĘP DO NAUKI PRAWA PODATKOWEGO
WYNIKI EGZAMINU I ZALICZENIA Z DNIA
30 STYCZNIA 2012 R.
   - Zaliczenie - POBIERZ PLIK

 - Egzamin - POBIERZ PLIK

 
Komunikat dla Słuchaczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki: 2012/2013

Zaliczenie z przedmiotu prowadzonego przez Prof. dr hab. Witold Modzelewskiego odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w sali A2 ul. Lipowa


  Obowiązujący zakres materiałów:

1) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego

- Rozdział I-XI - POBIERZ PLIK

- Rozdział XIV - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVII - POBIERZ PLIK

- Rozdział XIX
POBIERZ PLIK


2) Materiały dydaktyczne


 

11 edycja Podyplomowego Studium Podatków i Prawa podatkowego.


Wykład: Podatek od towarów i usług

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski


 
Materiały pomocnicze, dydaktyczne

Sukcesja prawnopodatkowa w świetle ostatniej nowelizacji Ordynacji podatkowej

POBIERZ PLIK

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 – omówienie oraz skutki.
POBIERZ PLIK

Ujednolicony tekst ustawy o VAT
POBIERZ PLIK

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
POBIERZ PLIK

Wyrok TSUE w sprawie C-224 11
POBIERZ PLIK

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej
POBIERZ PLIK

Elementy obligatoryjne faktur w świetle Rozporządzenia z dnia 11.12.2012 r.
POBIERZ PLIK

Kompleksowa nowelizacja ustawy o VAT
POBIERZ PLIK

Nowe zasady określania podstawy opodatkowania
POBIERZ PLIK

Opodatkowanie VAT dostawy terenów budowlanych
POBIERZ PLIK

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych
POBIERZ PLIK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 12 2012 r.
POBIERZ PLIK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. (dot. fakturowania)
POBIERZ PLIK

 

 

Uwaga!


Egzamin oraz zaliczenie z przedmiotu pt. „Materialne prawo podatkowe” prowadzonego przez Prof. dr hab. Witold Modzelewskiego odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. o godz. 16.00 w sali 1.2 ul. Lipowa 4.

Zakres materiałów został podany w poprzednim komunikacie.


   

 
Materialne Prawo Podatkowe (wykład specjalistyczny)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Rok Akademicki 2011/2012 r.

Termin egzaminu: 25 czerwca 2012 r., godzina 17.00, sala A2, ul. Lipowa 4
  Materiały:

1) Materialne Prawo Podatkowe - Zeszyt 197

- Rozdział I - POBIERZ PLIK

- Rozdział II - POBIERZ PLIK

- Rozdział III - POBIERZ PLIK

- Rozdział IV - POBIERZ PLIK

- Rozdział V - POBIERZ PLIK

Zalecany podręcznik:

2) Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego - Zeszyt 229, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych 2012

3) Wykaz artykułów:

- Absurd węglowy, czyli jeszcze raz o nowej akcyzie

POBIERZ PLIK

- Jak opodatkować chłopski dochód? Jeśli on jest...

POBIERZ PLIK

- Czy jesteśmy skazani na wrogą interpretację przepisów?

POBIERZ PLIK

- Czy potrzebny jest podatek od wielkich fortun?

POBIERZ PLIK

- Dwudziestolecie bez fajerwerków

POBIERZ PLIK

- Nowe rodzaje przestępczości podatkowej

Część I - POBIERZ PLIK
Część II -
POBIERZ PLIK

- Czy potrzebny jest nam podatek kościelny?

Część I - POBIERZ PLIK
Część II -
POBIERZ PLIK

- O akcyzie węglowej, czyli obrazek życia publicznego

POBIERZ PLIK

- Będzie podatek obrotowy od hipermarketów?

POBIERZ PLIK

- Podatki rolników, czyli legislacyjny potworek

POBIERZ PLIK

- Majątek, jako przedmiot opodatkowania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Sądów Administracyjnych

POBIERZ PLIK

- Wyrób akcyzowy - refleksje teoretyczno-prawne

POBIERZ PLIK

- Akcyza węglowa po czterech miesiącach obowiązywania

POBIERZ PLIK

- Charakterystyka zmian w materialnym prawie podatkowym w latach 2008-2011 (część I)

POBIERZ PLIK

- Indywidualne interpretacje urzędowe przepisów prawa podatkowego jako przyczyna wzrostu represyjności karnoskarbowej

POBIERZ PLIK

- Materiały szkoleniowe - czerwiec 2012 r.

POBIERZ PLIK


 
Centrum Studiów Samorządowych Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmiot: System podatkowy

Prowadzący: Prof. dr hab. Witold Modzelewski
 

Literatura obowiązująca na egzaminie na rok 2013/2014:

1) Wstęp do nauki Polskiego Prawa Podatkowego


- Rozdział I-XI - POBIERZ PLIK

- Rozdział XIV - POBIERZ PLIK

- Rozdział XVII - POBIERZ PLIK

- Rozdział XIX
POBIERZ PLIK

2) Wybór artykułów -
Prof. dr hab. Witold Modzelewski

a) Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu systemu podatkowego

POBIERZ PLIK

b) Czy umiemy racjonalnie tworzyć prawo podatkowe? - Część I

POBIERZ PLIK

c) Empiryczne zasady legislacji podatkowej – próba syntezy

POBIERZ PLIK

d) Prawa podstawowe podatnika – mit czy konieczność

POBIERZ PLIK

e) Pięć głównych zabobonów podatkowych

POBIERZ PLIK

f) Bezprecedensowy przyrost długu publicznego skutkiem demontażu systemu podatkowego

POBIERZ PLIK

g) Co zmienić w Ordynacji podatkowej?

POBIERZ PLIK

h) Podatki dochodowe: ocena ewolucji, przyczyny kryzysu, kierunki zmian

POBIERZ PLIK

i) Podatki obrotowe w Polsce w latach 1994 - 2012

POBIERZ PLIK

j) Wyłudzanie zwrotów oraz uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – przyczyny i skala zjawiska

POBIERZ PLIK

k) Czy w Polsce obowiązuje jeszcze stanowione prawo podatkowe?

POBIERZ PLIK

l) Podatki dochodowe w Polsce: lata 2008-2012 (tezy raportu)

POBIERZ PLIK


 

Materiał dla słuchaczy XI Edycji Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego do wykładu pt.: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Wskazany zakres tematyczny oraz materiały przekazane przez Sekretariat Studium obowiązują na egzaminie przedmiotu.

  Podatkowe źródła prawa EU.

POBIERZ PLIK

Podręcznik pt. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010, z. 204, rozdziały I - XV

POBIERZ PLIK

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z ostatnich lat dotyczące prawa podatkowego.

POBIERZ PLIK

 
Pomocnicze materiały dydaktyczne dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji
 
Przedmiot: Wstęp do nauki prawa podatkowego
 
Rok akademicki 2011/2012 (Wykład specjalizacyjny)
 

 
Pomocniczy materiał dydaktyczny dla słuchaczy Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW.
Temat : "Podatek od towarów i usług" 
   - ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. POBIERZ PLIK

 - Materiał stanowi część książki pt. "Ewolucja podatku od towarów i usług w prawodawstwie oraz judykaturze" - rozdział 3 POBIERZ PLIK 

 
Rok akademicki 2011/2012, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Wykład prof. Sr hab. Witolda Modzelewskiego.

  - Nowe formy ochrony przed nadmierną represyjnością karnoskarbową w projektowanych ustawach o podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym – BISP 9/2011 POBIERZ PLIK

- Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu systemu podatkowego – BISP 6/2010
POBIERZ PLIK

 
Materiał dla Studentów Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego (Przedmiot: System podatkowy). Przykładowe pytania egzaminacyjne, opracowane przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego,   Przykładowe pytania egzaminacyjne.

POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Studentów, pt: "Materialne prawo podatkowe" wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

POBIERZ PLIK

 
Pomocniczy materiał dydaktyczny dla słuchaczy
Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW.
Wykład "Wstęp do nauki prawa podatkowego" prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.  książka,pt: "Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego"

źródło: PRAWO PODATKOWE. wydanie 2011r.

Praca zbiorowa pod redakcją: Witolda Modzelewskiego

ROZDZIAŁ: III
ROZDZIAŁ: IV
ROZDZIAŁ: V
ROZDZIAŁ: VI

 
Materiał dla Studentów Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego, pt: "System Podatkowy – wykład" prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Jerzego Bielawnego, Mariusza Uniska.   System podatkowy.

POBIERZ PLIK

 
Pomocniczy materiał dydaktyczny dla Studentów.   Problematyka podatków lokalnych w świetle judykatury sądowej i piśmiennictwa.

POBIERZ PLIK, część1
POBIERZ PLIK, część2

 
Materiał dla Studentów, pt: "Materialne prawo podatkowe" wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania.

POBIERZ PLIK

 
Materiał dla Studentów, pt: "Materialne prawo podatkowe" wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Uchwały NSA z lat 2009-2011r., które dotyczyły podatku dochodowego.

POBIERZ PLIK

 
Materiał dla Studentów Podyplomowych Studiów Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.   Literatura władzy, czyli o empirycznych zasadach legislacji podatkowej.

POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Studentów, pt: "Materialne prawo podatkowe" wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW   Uchwała naczelnego sądu administracyjnego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie obowiązku zakładania ksiąg rachunkowych przez rolników.

POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Studentów wykładów pt: "Systemy podatkowe" oraz "Wstęp do nauki prawa podatkowego" prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.   Podatkowe urojenia.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, luty 2011 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Słuchaczy wykładu pt: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Kontynuacja prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia przedsiębiorstwa – szczególny przypadek sukcesji podatkowej – dotyczy VAT.

źródło:
Serwis Doradztwa Podatkowego ISP.
styczeń 2011 r.
opracował: Krystian Łatka
POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Słuchaczy wykładu pt: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   III SA/Po 178/10 - Wyrok WSA w Poznaniu (wyciąg).

POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Słuchaczy wykładu pt: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Kontynuacja prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia przedsiębiorstwa – szczególny przypadek sukcesji podatkowej.

źródło:
Materiały szkoleniowe ISP. styczeń 2011 r.
opracował: Krystian Łatka
POBIERZ PLIK

 
Materiał dydaktyczny dla Słuchaczy wykładu pt: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Ucieczka od sprawowania władzy w podatkach?

źródło: Polska The Times 3 stycznia 2011 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał pomocniczy dla studentów wykładu pt: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Wersja skonsolidowana Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wyciąg)

POBIERZ PLIK

 
Materiał pomocniczy dla studentów wykładu pt: Wstęp do nauki prawa podatkowego prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji.   Decyzja Wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, październik 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał pomocniczy dla studentów seminarium magisterskiego rok IV prowadzonego przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Wydział Prawa i Administracji.   Polska stosuje zakazy odliczeń VAT do samochodów osobowych” – ciekawe na jakiej podstawie?

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, październik 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy do wykładu pt. Wstęp do nauki Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji UW. Wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.   Sześć grzechów podatkowych.

źródło: WPROST 6-16 sierpnia 2009 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy do wykładu pt. Wstęp do nauki Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji UW. Wykład prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.   Popsucie podatków - udana operacja.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, maj 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy do przedmiotu "Wprowadzenie do podatków obrotowych" Podyplomowe Studia Podatkowe i Prawa Prawa Podatkowego, Wydziału Prawa i Administracji UW. Prowadzone przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.   Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu systemu podatkowego.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, czerwiec 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy do przedmiotu "Podatek od towarów i usług", Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW, IX edycja, prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.   Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych.

opracował: Jarosław Szajkowski
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy dla Słuchaczy wykładu pt. Wstęp do nauki Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji UW.   Polityka podatkowa sprzed dwudziestu lat.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, wrzesień 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy dla Słuchaczy wykładu pt. Podatek od towarów i usług, PSP i PP UW.   Odpowiednie dokumentowanie gwarantujące zastosowanie 0% stawki w eksporcie towarów.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, wrzesień 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Materiał źródłowy dla Słuchaczy wykładu pt. Wstęp do nauki Prawa Podatkowego.   Prawo do sporządzania i podpisywania deklaracji podatkowych oraz odpowiedzialność z tego tytułu.

źródło: DORADZTWO PODATKOWE. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, wrzesień 2010 r.
POBIERZ PLIK

 
Przedmiot: Materiał praw podatkowych prowadzony przez prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego (pomocniczy materiał dydaktyczny).  

Uchwały NSA z lat 2009-2011 dotyczące podatków dochodowych.

POBIERZ PLIK

 

Artykuł nr. 22 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 23
POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 26 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 28 - POBIERZ PLIK
Artykuł nr. 29
POBIERZ PLIK

do góry
Agencja interaktywna Migomedia